Duurzaam gebruik

Onder duurzaam gebruik van plastic verstaan we plastics die bij productie, verwerking en toepassing, in gebruik en in de afvalfase volledig duurzaam en veilig zijn voor mens en milieu. De leden van Plastics Europe werken continu aan innovatieve ontwikkeling die hieraan bijdragen. Ook op het terrein van wetenschappelijk beleid en methodologieën doen zij investeringen om tegemoet te komen aan wettelijke verplichtingen die duurzaam gebruik van plastics te bevorderen en waarborgen.

Ze concentreren zich daarbij op drie strategische terreinen:

Bouw & Constructie

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor circa 40% van het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot in de EU. Plasticshelpen om dit energieverbruik terug te dringen. Over het algemeen gebruiken kunststof bouwmaterialen minder energie en hulpbronnen tijdens de productie en de verwerking tot eindproducten vergeleken met andere materialen.

Wist u dat? Kunststof isolatie tijdens de levensduur ruim 200 keer minder energie verbruikt tijdens het productieproces.

De plasticindustrie innoveert en wordt duurzamer. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame isolatieproducten, raamkozijnen en leidingsystemen die zorgen voor een duurzamere en energiebesparende constructie en de toepassing van gerecyclede materialen. Het gebruik van plastic materialen voor de renovatie van bestaande gebouwen en de constructie van energiezuinige nieuwe gebouwen is van cruciaal belang om te voldoen aan de doelstellingen van de EU op dit gebied.

Voertuigen met minder brandstofverbruik/CO2 uitstoot

De energiezuinigheid van moderne voertuigen zou niet mogelijk zijn zonder kunststoffen en kunststoffen zijn dan ook onmisbaar voor de toekomst van duurzame mobiliteit. De kunststofindustrie draagt al bij aan duurzame mobiliteit door middel van het ontwerp en de productie van een breed scala aan applicaties. 

Wist u dat? Plastic componenten wegen 50% minder dan vergelijkbare componenten van andere materialen. Dit levert een een brandstofbesparing van 25-35% op.

De industrie ondersteunt de inspanningen op het gebied van duurzaam gebruik en klimaatneutraliteit door de broeikasgasuitstoot in de transportsector terug te dringen door middel van lichtere en brandstofzuinige auto’s en andere voertuigen. Kunststoffen ondersteunen ook de overgang van auto’s op basis van fossiele brandstoffen naar auto’s op basis van hernieuwbare energie, inclusief elektriciteit en waterstof.

Wist u dat? Voor elke kilo dat een auto minder weegt, stoot deze, over zijn operationele levensduur, 20 kg minder kooldioxide uit. 

Kunststoffen maken auto’s veiliger en comfortabeler. Ook dragen ze bij aan het algehele comfort van het auto-interieur, zoals betere geluidsisolatie en esthetische  of zintuiglijke eigenschappen, zoals stoelbekleding en autotapijten. Moderne kunststoffen en composieten worden gebruikt in autobumpers, autodeuren, veiligheidsgordels, airbags, dashboards en zelfs aandrijfassen, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van hedendaagse voertuigen waardoor jaarlijks duizenden levens worden gered.

Gezondheidszorg 

De moderne gezondheidszorg zou niet mogelijk zijn zonder de vele medische producten van kunststof die we tegenwoordig zo vanzelfsprekend vinden. Kunststoffen zijn overal: van persoonlijke beschermingsmiddelen, steriele injectiespuiten en intraveneuze bloedzakken tot infuuslijnen, hartkleppen, ‘kunsthuid’ voor de spoedbehandeling van brandwonden, orthopedische hulpmiddelen en kunststof pillen voor een langzame geneesmiddelenafgifte.

Plastic innovaties maken nieuwe ontwikkelingen in de zorg mogelijk, zoals 3D-printen voor huid, botten en kraakbeen en nieuwe zelfgenezende materialen zijn in ontwikkeling. Dankzij plastics zijn mensen in staat om actiever en zelfstandiger te zorgen voor hun gezondheid en welzijn. Met behulp van technologische hulpmiddelen kunnen ze zelf monitoren en zichzelf medicatie toedienen.

Verpakkingen voor voedselbewaring en -hygiëne

Een terrein waarop kunststoffen een belangrijke bijdrage leveren is voedselverpakkingen. Kunststofverpakkingen spelen een belangrijke rol in het terugdringen van voedselverspilling door producten te bewaren en beschermen tijdens transport en opslag.

Wist u dat? Volgens de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), wordt er jaarlijks een derde van het voedsel dat bedoeld is voor consumptie verspild.

Kunststofverpakkingen bieden ook bescherming tegen voedselvergiftiging, en schokbestendige verpakkingen bieden extra bescherming en veiligheid voor de consument. Veilige verpakkingen waarborgen ook de integriteit van steriele goederen voor medische toepassingen.

Lichtgewicht verpakkingsmaterialen verminderen de hoeveelheid CO2-uitstoot tijdens het transport van voedsel en andere producten. Tegelijkertijd zorgen de duurzaamheid en veelzijdigheid van kunststofverpakkingen ervoor dat producten in perfecte staat kunnen worden geleverd, zonder schade of afval.

Landbouw en voeding, het hele jaar door

Het toenemend gebruik van kunststoffen in de landbouw heeft boeren geholpen om hun gewasproductie te verhogen en de kosten van voedsel terug te dringen, voedselkwaliteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verkleinen.

Kunststoffen worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen extreem weer, plagen en ziekten, en waterverlies te beperken. Dankzij broeikassen en plastic tunnels kan groente en fruit in alle seizoenen worden verbouwd, omdat de beste omstandigheden voor de groei ervan kunnen worden gecreëerd.

Elektriciteit en elektronica

Computertechnologie, het internet en mobiele communicatie zijn gebieden die exponentiële groei doormaken, mogelijk gemaakt door een nieuwe generatie kunststoffen. Kunststoffen hebben voor een veel groter deel van de wereldbevolking deuren geopend naar een nieuwe wereld van connectiviteit, informatie en entertainment dan ooit voor mogelijk werd gehouden.

Dankzij kunststoffen kunnen fabrikanten het formaat en het gewicht van elektronische producten beperken en ze energiezuiniger maken. Meer mogelijkheden met minder middelen betekent lichtere en compactere smartphones, laptops en flatscreen-tv’s.