Levenscyclus naar netto-nul

Plastics Europe en haar leden steunen de netto-nul doelen voor 2050 van de EU Green Deal. Onze routekaart maakt een traject inzichtelijk dat leidt tot een reductie van CO2-emissies in de hele plastic waardeketen met meer dan 28% in 2030, inclusief de condities en voorwaarden die nodig zijn voor zo’n transitie. Het pad van dit traject leidt naar netto-nul in 2050.

Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de doelen te halen. Stimulerende maatregelen voor hergebruik en circulaire bedrijfsmodellen leiden tot efficiënter gebruik van materialen en grondstoffen, waardoor de vraag naar nieuwe plastic producten afneemt. Dit resulteert in een afname van productie gerelateerde CO2-uitstoot met 35,7 miljoen ton in 2050.

De omschakeling naar meer gebruik van circulaire grondstoffen leidt bovendien tot een minimalisering van de uitstoot van broeikasgassen upstream; door fossiel gebaseerd plastic steeds meer te vervangen door plastic uit biogene koolstofbronnen, biomassa en CCU, vermindert de uitstoot in de keten (downstream), ook door het plastic afval niet meer te verbranden.

De maatregelen in de keten van plastic komen in 2050 naar verwachting uit op een totale jaarlijkse CO2- reductie van 129 miljoen ton (55%) ten opzichte van het basisvolume De routekaart projecteert dat dan richting 2050, na aftrek hergebruik en het effect van circulaire aanpassingen, 55 miljoen ton CO2 resteert voor reductie in productie en het productieproces.

Sommige van de technologieën die nodig zijn voor dit verder terugdringen van de uitstoot door de industrie bevinden zich nu nog in het stadium van onderzoeken ontwikkeling, maar worden naar verwachting in de komende decennia opgeschaald.

Plastics in de levenscyclus netto-nul maken vergt niet alleen investeringen in het verminderen van CO2-emissies bij productie, maar ook upstream in de grondstofproductie en downstream in de fase van verwerking (conversie) en einde-levensfasen.

De aanjagers en succesfactoren om de circulaire pijler te bereiken.