Levenscyclus

Life cycle thinking (LCT) is een raamwerk dat een holistische benadering hanteert voor een product, proces of dienst, van productie tot consumptie of gebruik tot aan het einde van de levensduur.

Het beoordeelt de impact van het product, proces of de dienst op milieu, economie en sociale aspecten gedurende de hele levenscyclus. Deze benadering heeft tot doel negatieve gevolgen te vermijden door ze niet te verschuiven naar andere fasen van de levenscyclus.

Denk bijvoorbeeld aan

Life cycle thinking voldoet aan duurzaamheidszorgen op punten waar het besluitvormers voorziet van een krachtig instrument bij de levering van materialen dat een balans creëert tussen de huidige en toekomstige behoeften van de wereldwijde gemeenschap.

(ISO 14044)

LCT is een belangrijk instrument terwijl de industrie en de samenleving de overgang naar een circulaire economie omarmen. Het toepassen van de LCT-filosofie stelt een organisatie in staat om bredere duurzaamheidseffecten te begrijpen en haar beleid en processen aan te passen om positieve verandering teweeg te brengen. Dit maakt op zijn beurt lange termijn strategische beslissingen mogelijk over de toekomst van het productportfolio van een organisatie. Bijvoorbeeld, prioriteiten voor onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten, of investeringsbeslissingen, kunnen tijd vergen om te implementeren.

Het vroeg bepalen van een duidelijke koers betekent dat innovatie, kansen en financiële overwegingen kunnen worden overeengekomen op bestuurs- of managementniveau en vervolgens deel kunnen uitmaken van het businessplan. Het maakt LCT ‘een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering’ en stimuleert de adoptie van praktijken die een duurzame circulaire economie ondersteunen.

Samenwerken voor een circulaire plastic economie

SDG 12: Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Wereldwijde consumptie en productie – een drijvende kracht van de wereldeconomie – zijn gebaseerd op het gebruik van het natuurlijke milieu en hulpbronnen op een manier die nog steeds destructieve gevolgen heeft voor de planeet. In de afgelopen eeuw is economische en sociale vooruitgang gepaard gegaan met milieuverval dat de systemen die nodig zijn voor onze toekomstige ontwikkeling – en zelfs onze overleving – in gevaar brengt. (Bron 1)

SDG 13: Neem dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Het verstoort nationale economieën en beïnvloedt mensenlevens. Weerspatronen veranderen, de zeespiegel stijgt en weergebeurtenissen worden extremer.Het redden van levens en bestaansmiddelen vereist dringende maatregelen om zowel de pandemie als de klimaatnoodsituatie aan te pakken. (Bron 2)

Het vroeg bepalen van een duidelijke koers betekent dat innovatie, kansen en financiële overwegingen kunnen worden overeengekomen op bestuurs- of managementniveau en vervolgens deel kunnen uitmaken van het businessplan. Het maakt LCT ‘een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering’ en stimuleert de adoptie van praktijken die een duurzame circulaire economie ondersteunen.

The UN SDGs