Standaardisatie

Het handhaven van de kwaliteits- en veiligheidsnormen van kunststoffen
Normen zijn belangrijk. Ze geven ons het vertrouwen dat een product geschikt is voor gebruik en dat we kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid ervan. Internationale normen betekenen bijvoorbeeld dat een loodgieter in Finland een PVC (polyvinylchloride) pijp voor drinkwater kan kopen en een PVC-klep kan monteren die in Italië is gekocht, omdat hun diameters voldoen aan een Europese norm.

Verpakkingen vormen een goed voorbeeld van hoe standaardisaties worden gebruikt. Om te voldoen aan de wetgeving moet een kunststofverpakking, zoals een fles, schaal of folie die bedoeld is om in contact te komen met levensmiddelen, aantonen dat deze veilig is voor consumentengebruik. De enige manier om dit aan te tonen is door het naleven van een norm. De norm beschrijft de testmethode om de totale migratie van stoffen van de verpakking naar het voedsel te bepalen, en de limieten waarbinnen een verpakkingsmateriaal kan worden geclassificeerd als veilig voor gebruik in contact met voedsel.

Echter, de enorme reeks van toepassingen van kunststoffen betekent dat ze onderworpen zijn aan een breed scala van standaardisatieregimes, van zeer specifieke tot meer algemene, zoals de CO2-voetafdruk van producten. Typisch bestaan normen op drie niveaus:

  • Nationaal
  • Europees
  • Internationaal

Op Europees niveau wordt de wetgeving die onze industrie beïnvloedt steeds meer gedreven door de EU en vereist omzetting op nationaal niveau (Parlement/Raad). 65% van de nieuwe wetgeving komt uit Brussel. Een nieuwe regelgevende strategie werd ingevoerd door de Raadsresolutie van 1985 over de ‘Nieuwe Aanpak’ tot technische harmonisatie en standaardisatie. De Nieuwe Aanpak steunt op mandaten van de Europese Commissie aan de Europese normalisatie-instanties: het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI), waardoor deze normen juridisch bindend worden of verplicht zijn. Daarom is het belangrijk voor Plastics Europe om betrokken te zijn bij het maken van normen.

Plastics Europe – een betrokken partner in standaardisatiekwesties
De publieke bezorgdheid rond milieu-, veiligheids- en gezondheidskwesties is enorm gegroeid en heeft invloed gehad op beleid en regelgeving. De Europese Commissie wil alle belanghebbenden betrekken bij de integratie van milieukwesties in de Europese normalisatie. Deze positie heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van consumenten en milieu-NGO’s. Plastics Europe is toegewijd om een partner te zijn in dit proces, door transparante, feitelijk onderbouwde industriële input te leveren.

Op mondiaal niveau zijn zakelijke relaties gebaseerd op overeenkomsten die voldoen aan internationale normen, bijvoorbeeld in de automobiel- en elektrische en elektronische sectoren en brandveiligheid. Op alle niveaus – nationaal, Europees en internationaal – kunt u op ons rekenen om de belangen van de kunststofindustrie verantwoord en ethisch te vertegenwoordigen. Vanwege het belang van standaardisatie voor de industrie hebben we een Werkgroep Standaardisatie opgericht om relevante standaardisatiekwesties te identificeren en de deelname van leden in het standaardisatieproces aan te moedigen.