Kunststoffen en gezondheid

Gezondheid en veiligheid voorop. De EU hanteert de meest strenge voorschriften ter bescherming van de consumentenveiligheid. Voordat een kunststofproduct de klant bereikt, dient de industrie te voldoen aan wetenschappelijk onderbouwde voorschriften voor chemicaliën en producten. De experts van Plastics Europe leveren regelmatig wetenschappelijk bewijs aan om te voldoen aan de voorschriften die voortdurend in ontwikkeling zijn.

Kunststoftoepassingen dragen bij aan een gezonder en langer leven. Zo worden bloedtransfusiezakken, persoonlijke beschermingsmiddelen, flexibele katheters en nog vele andere toepassingen gemaakt van kunststof. Tijdens de Covid-19-pandemie is de cruciale rol van kunststoffen in verschillende sectoren gebleken, van medische toepassingen tot voedselbescherming.

De veiligheid van kunststoffen

De unieke karakteristieken van kunststoffen kunnen bijdragen aan ons dagelijks leven. Zo kunnen ze ons voedsel vers, onze oppervlakken hygiënisch en onze omgeving veilig houden en bijdragen aan duurzaamheid en een circulaire economie.

Voedselcontact

Voedselcontactmaterialen van kunststof hebben betrekking op die kunststoffen die gebruikt worden voor de productie van artikelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, zoals verpakkingen, dozen en containers, gebruiksvoorwerpen en elektrische apparaten. Naast hun verpakkings- of bewaarfunctie, moeten verpakkingen alsmede dozen en containers levensmiddelen beschermen tegen bederf, aan houdbaarheids- en bewaartemperatuurvereisten en aan Europese verpakkingsnormen voldoen, maar vooral de consumentenveiligheid garanderen.

Drinkwater

Water is een waardevolle hulpbron en al het mogelijke moet worden gedaan om te voorkomen dat dit wordt verspild. Het innovatieve gebruik van kunststoffen kan gemeenschappen toegang bieden tot schone, veilige en duurzame waterbronnen. Kunststof leidingen en innovaties op het gebied van waterzuiveringssystemen zorgen voor het transport en de verspreiding van schoon water en dragen bij aan de preventie van via water overdraagbare ziekten.

Standaardisatie

Normen zijn belangrijk. Ze geven ons het vertrouwen dat een product geschikt is voor het doel en zorgen dat we op de kwaliteit en veiligheid van een product kunnen rekenen. Het grote scala aan toepassingen van kunststoffen betekent dat ze aan een hele reeks normen moeten voldoen, van zeer specifieke zoals bovengenoemde tot meer algemene, zoals de CO2-voetafdruk van producten.

Toevoegingen

Toevoegingen veranderen de karakteristieken van kunststof materiaal en geven het nieuwe eigenschappen. Zo kunnen ze kunststoffen kleurrijker, sterker, schoner of veiliger maken. Toevoegingen voorzien kunststoffen van een uitgebreid scala aan waardevolle eigenschappen.

Microkunststoffen

De kunststofindustrie is zich zeer bewust van het probleem met microplastics. Kleine stukjes kunststof, bewust toegevoegd of ontstaan door de afbraak van kunststof producten, komen terecht in het milieu. We werken samen met belangrijke partners, o.a. op het gebied van cosmetica, textiel, wasmachines en autobanden, om de impact van microplastics te beperken.