Thema’s

Als industrie zijn we deel van de oplossing naar een duurzame toekomst. In de transitie naar een duurzaam Europees plastic systeem staan  een aantal thema’s centraal. Circulariteit, klimaat, duurzaam gebruik, gezondheid en innovaties zijn de kernwoorden waarop de ambities van onze industrie zijn gericht.

Circulariteit een van de snelste, meest betaalbare, effectieve en betrouwbare methodes voor het reduceren van CO2-emissies in het plastic systeem. Circulaire maatregelen leveren op de korte tot middellange termijn de grootste bijdrage aan een reductie van emissies die doorwerken in de hele keten. Een circulaire plasticseconomie onderkent en benut de waarde van plastic als bron voor duurzame producten en toepassingen, met zo min mogelijk milieu-impact.

De ernst van de klimaatcrisis vraagt om urgente maatregelen. Plastics Europe en haar leden steunen de doelen van EU Green Deal om emissies in 2050 terug te dringen naar netto-nul. Veel technologieën die nodig zijn om de uitstoot van de industrie verder terug te dringen staan nu nog in de kinderschoenen , maar zullen de komende decennia verder opgeschaald worden.

Duurzaam gebruik van plastic wil zeggen dat productie en gebruik van plastic toepassingen veilig en gezond is en geen schade toebrengt aan mens en milieu.

Onze leden werken continu aan maatregelen om de veiligheid van plastics te waarborgen en om potentieel negatieve gevolgen voor  gezondheid voor te zijn. Naast onderzoeken en testen houdt dit in dat veel wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe inzichten en methodologieën, bijvoorbeeld op het terrein van microplastics.

De moderne gezondheidszorg zou niet bestaan zonder de vele plastic gebaseerde medische toepassingen die we als vanzelfsprekend beschouwen.

Omdat er simpelweg (nog) geen geschikte alternatieven zijn, blijven plastics een belangrijke rol spelen in alle facetten van de gezondheidszorg.

Maar het gebruik van plastic heeft ook nadelen en we zijn ons bewust van de noodzaak de veiligheid van plastic te waarborgen.

Plastic innovaties staan aan de basis van nieuwe ontwikkelingen in zo ongeveer elke sector. Denk aan de auto-industrie, bouw, verpakkingen, consumptiegoederen, gezondheidszorg en groene energie.

Plastics spelen ook een belangrijke rol in innovaties die oplossingen voor het terugdringen van broeikasgasemissies mogelijk maken en in de strijd tegen klimaatverandering.

Extra informatie

De British Plastics Federation brengt een aantal belangrijke duurzaamheidsproblemen in de kunststofindustrie voor het voetlicht in zijn rapport en gebruikt concrete voorbeelden en casestudy’s om de bijdrage die de industrie levert aan duurzaamheid uit te lichten. Lees het rapport – Duurzaamheid in de kunststoftoeleveringsketen (EN).