Geen plastic naar stortplaatsen

Het maximaliseren van afval als bron is essentieel om efficiënt gebruik van hulpbronnen te stimuleren en de overgang naar circulariteit te versnellen. Aan het einde van hun levensduur bevatten plastics bronnen die te waardevol zijn om weg te gooien. Ze kunnen worden gerecycled tot nieuwe producten of chemische grondstoffen, of, indien dit nog niet mogelijk of duurzaam is, worden gebruikt voor energieterugwinning als vervanging voor fossiele brandstoffen totdat meer geavanceerde recyclingtechnologieën beschikbaar komen.

Dankzij toenemende beperkingen op stortplaatsen door Europese lidstaten en continue inspanningen van de gehele waardeketen om te investeren in de benodigde infrastructuursystemen om plastic producten aan het einde van hun levensduur te herstellen, is de hoeveelheid plastic afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd tussen 2006 en 2018 met 44% afgenomen. Dit komt overeen met 5,7 Mt aan bespaarde bronnen. Er moet echter meer worden gedaan om deze waardevolle bronnen te benutten, aangezien in 2018 meer dan 7,2 Mt aan plastic afval (waarvan 3,3 Mt plastic verpakkingen) nog steeds naar stortplaatsen werd gestuurd. Dit benadrukt de behoefte aan passende regelgevingskaders (verdere beperkingen op stortplaatsen, geharmoniseerde inzamelingssystemen, instrumenten die het gebruik van gerecyclede plastics aanmoedigen), voortdurende investeringen in innovatie en de vereiste sorteermogelijkheden en recyclinginfrastructuur.

Recycling en hergebruik van plastics in Europa

In Europa storten negen lidstaten, plus Noorwegen en Zwitserland, minder dan 10% van hun plastic afval, terwijl acht andere lidstaten nog steeds meer dan 50% storten.

De laatste jaarlijkse monitoring van plastic afval, recycling en hergebruik uitgevoerd namens Plastics Europe en de Europese Vereniging van Plastics Recycling en Hergebruik Organisaties (EPRO) onthulde de volgende belangrijke feiten voor EU-28 landen plus Noorwegen en Zwitserland, voor het jaar 2018:

Verzameld post-consumer afval bereikt

Herstelpercentage bereikt

Het recyclingpercentage (32,5%) overtrof het stortpercentage (24,9%)

Plastic verpakkingen hebben de hoogste recycling- en totale hergebruikpercentages van respectievelijk 42% en 81,5%

Samen met onze partners zijn we toegewijd aan het regelmatig monitoren van deze gegevens om alle belanghebbenden betrouwbare informatie te bieden over plastic afval en recycling- en hergebruikpercentages.

Bijdrage van Plastics Europe aan het debat

Ons langetermijndoel is om nul plastic naar stortplaatsen te bereiken om een verhoogde inzameling en sortering voor recycling mogelijk te maken. Sinds het begin van de jaren negentig zijn Europese plasticfabrikanten toegewijd en bereid om bij te dragen aan de verbetering van plastic afvalbeheerschema’s.