Circulaire grondstoffen

Plastics zijn van nature op koolstof gebaseerde materialen, waarbij verschillende bronnen de koolstof kunnen leveren. Historisch gezien zijn fossiele bronnen (zoals benzine en gas) de belangrijkste koolstofbronnen voor het maken van kunststoffen. Hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen als grondstof voor kunststoffen slechts ongeveer 4% van de totale vraag naar deze grondstoffen vertegenwoordigt, zorgt de bereidheid van de kunststoffenindustrie om bij te dragen aan de verschuiving naar een meer grondstofzuinige en klimaatneutrale samenleving ervoor dat ze haar grondstoffen geleidelijk diversifieert en het gebruik van alternatieve, minder eindige grondstoffen verhoogt.

Circulaire grondstoffen beschrijven grondstoffen die gekoppeld zijn aan systeemcirculariteit, waarbij een verbinding van end-of-life (bijv. afval) naar start-of-life (nieuw product) kan worden gecreëerd. Dit kan worden bereikt via de verschillende kringlopen (biologisch en technisch) van een circulaire economie. Circulaire grondstoffen zijn onder andere grondstoffen op biologische basis, gerecyclede grondstoffen en grondstoffen die koolstof bevatten.

Plastics zijn van nature op koolstof gebaseerde materialen, waarbij verschillende bronnen de koolstof kunnen leveren. Historisch gezien zijn fossiele bronnen (zoals benzine en gas) de belangrijkste koolstofbronnen voor het maken van kunststoffen. Hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen als grondstof voor kunststoffen slechts ongeveer 4% van de totale vraag naar deze grondstoffen vertegenwoordigt, zorgt de bereidheid van de kunststoffenindustrie om bij te dragen aan de verschuiving naar een meer grondstofzuinige en klimaatneutrale samenleving ervoor dat ze haar grondstoffen geleidelijk diversifieert en het gebruik van alternatieve, minder eindige grondstoffen verhoogt.