Verplicht gerecycled materiaal

Europese plasticproducenten pleiten voor een verplichte EU-doelstelling voor gerecycled materiaal in plastic verpakkingen van 30% tegen 2030.

De EU-Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval (PPWD) stelt doelen voor het recyclen van verpakkingsafval voor 2025 en 2030 voor een reeks materialen, waaronder plastics. De herziening van de richtlijn zal leiden tot updates van de wetgeving die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie voor plastics. Wij zijn van mening dat de uiteindelijke doelstellingen voor gerecyclede plastics in samenwerking met de instellingen en partners in de waardeketen moeten worden vastgesteld.

Belangrijk voor het versnellen van circulariteit

Plastics Europe steunt het doel om overmatige verpakkingen en verpakkingsafval te voorkomen en te verminderen.

Onze leden investeren miljarden euro’s in het leveren van verhoogde kwaliteit van gerecycled plastic – 1,2 Mt tegen 2025 en 3,4 Mt tegen 2030. De geplande investeringen van onze leden in deze essentiële technologie en infrastructuur variëren van EUR 2,6 miljard tegen 2025 tot EUR 8 miljard tegen 2030, in Europa. Het opschalen van chemische recycling is essentieel om zo’n verplichte doelstelling te bereiken.