Microplastics

De plasticsindustrie is zich zeer bewust van het probleem van microplastics. Kleine stukjes plastic, of ze nu opzettelijk zijn toegevoegd, of door de afbraak van plastic producten, komen in het milieu terecht.

Wat zijn microplastics?
Microplastics zijn kleine (kleiner dan 5 mm) stukjes plastic. Ze kunnen verschillende vormen hebben (sferoïde, fragment, vezel) en zijn gemaakt van verschillende polymeren.

Microplastics kunnen opzettelijk worden gemaakt en aan producten worden toegevoegd om bepaalde eigenschappen te verbeteren (bijvoorbeeld worden microkorrels toegevoegd aan persoonlijke verzorgings- en huishoudproducten voor hun schrobeffect) – zogenaamde primaire microplastics. Secundaire microplastics ontstaan daarentegen door de afbraak en verwering van grotere plastic items, en komen als slecht beheerd of onjuist afgevoerd afval in het milieu terecht.

Microplastics en het milieu
Net als bij plastic afval, heeft microplasticvervuiling elke hoek van de planeet bereikt, van onze woonkamers tot het Arctische ijs. Wetenschappers hebben bewijs verzameld dat microplastics de voedselketen binnenkomen, vooral in mariene omgevingen. Verder lijkt het erop dat microplastics organische verontreinigende stoffen uit de omgeving kunnen concentreren, waardoor flora en fauna worden blootgesteld aan hogere niveaus van potentieel giftige chemicaliën. Het is nog niet duidelijk wat de effecten zijn van levenslange blootstelling aan microplastics voor mensen; momenteel richten veel verschillende initiatieven, zowel openbaar als privaat gefinancierd, zich op het onderzoeken van het probleem. We werken nauw samen met wetenschappers om de impact van microplastics op het milieu en de gezondheid beter te begrijpen, en met beleidsmakers en regelgevers om maatregelen te introduceren die hun vrijkomen helpen te beperken.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
Als industrie zijn we ons bewust van de omvang van het microplasticvervuilingsprobleem, en we begrijpen onze verantwoordelijkheid tegenover de mensheid en de planeet. Daarom financiert Plastics Europe een vijfjarig, volledig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksproject, waarbij wereldberoemde microplastic-experts betrokken zijn – het Brigid-project. Brigid is een godin in de oude Keltische mythologie, geassocieerd met genezing, bescherming en wijsheid. Met dit initiatief is ons doel de kenniskloof over de effecten van microplastic-inname op de menselijke gezondheid te overbruggen. We zoeken de nodige antwoorden om de plasticsindustrie naar een betere en duurzamere toekomst te sturen.

Toewijding aan de duurzaamheid van plastics
Onze toewijding eindigt hier niet; we maken fundamentele veranderingen in processen en praktijken om plastic (en bij uitbreiding microplastic) vervuiling aan te pakken.

Het voorkomen van slecht beheer van plastic afval is van cruciaal belang. Door vooruitgang in mechanische en chemische recycling vergroten we het hergebruik van plastic en verminderen we stortplaatsen en milieubelasting. Onlangs heeft onze industrie zich ertoe verbonden om tegen 2030 minstens 30% gerecycled polymeergehalte in plastic verpakkingen te bereiken. Een andere positieve verschuiving is de opkomst van duurzaamheid door ontwerp – plastic items bedacht met hun gehele levenscyclus, en met name einde-van-leven, in gedachten. Deze producten zijn ontworpen om veilig te zijn voor consumenten en het milieu en om gemakkelijker te recyclen. We zijn actief betrokken bij het voorkomen van morsen van voorproductieharspellets door Operation Clean Sweep®. Dit initiatief vermindert het verlies en verbetert het herstel van pellets tijdens hun productie en transport.

Samenwerken voor verandering
We delen voortdurend informatie met al onze belanghebbenden om de wetenschap op te bouwen en werken om kenniskloven te identificeren.We dragen bij aan de ontwikkeling van standaardmethodologieën, protocollen en analytische methoden – essentieel voor het vaststellen van solide op feiten gebaseerde informatie. We werken samen met belangrijke partners, waaronder de cosmetica-, textiel-, wasmachine- en bandenindustrie, over hoe we de impact van microplastics het beste kunnen beperken. Microplasticvervuiling is een ingewikkeld, veelzijdig probleem. Wij geloven dat de resultaten van Brigid’s wetenschappelijke risicobeoordeling een essentieel onderdeel zullen zijn voor het oplossen van deze complexe puzzel, waardoor beleidsmakers en pioniers in de industrie adequate maatregelen kunnen aannemen, gebaseerd op solide wetenschap, om de EU Duurzaamheids- en Circulariteitsdoelen tegen 2050 te bereiken – en, belangrijker nog, het milieu te behouden voor toekomstige generaties.