Biogebaseerde plastics

Om een beter beeld te krijgen van de actuele situatie van biogebaseerde plastics werken wij samen met het nova-Instituut.

Het monitoren van de vooruitgang in de transitie van de kunststofindustrie naar circulariteit en klimaatneutraliteit is cruciaal voor Plastics Europe.

Onze nieuwe samenwerking met het nova-Instituut is gericht op het aanbieden van de best beschikbare productiegegevens over biogebaseerde kunststoffen, die deel uitmaken van de materialen die wij vertegenwoordigen.

Het nova-Instituut heeft Plastics Europe voorzien van gegevens over de productie van biogebaseerde kunststoffen voor het jaar 2022. Deze gegevens zijn gebaseerd op de polymeerproductie van het nova-Instituut en aangepast aan de reikwijdte van de historische gegevens van Plastics Europe over kunststofproductie. De gegevens zijn opgenomen in het rapport ‘Plastics – the Fast Facts 2023‘ en het rapport ‘The Circular Economy for Plastics – A European Overview 2024’.

Voor meer informatie over gegevens van biogebaseerde kunststoffen en verschillen in reikwijdte met de polymeerproductiegegevens van het nova-Instituut en de gegevens van European Bioplastics, zie hier (EN).

Biogebaseerde en bio-toegewezen plastics

Biogebaseerde grondstoffen zijn grondstoffen van biologische oorsprong die geteeld worden en natuurlijk worden aangevuld op een menselijke tijdschaal, met uitzondering van materialen die zijn ingebed in geologische formaties en/of gefossiliseerd. Ze kunnen worden geproduceerd uit geteelde gewassen (eerste generatie, zoals maïs, koolzaad, enz.) of organische resten en afval (tweede generatie, zoals landbouwafval, frituurolie, mest, enz.)

Kunststoffen met een toegewezen biogebaseerd gehalte worden bio-toegewezen kunststoffen genoemd. Het biogebaseerde gehalte kan worden bepaald via grondstoffentoewijzing met behulp van een massabalansbenadering.

Biologisch afbreekbare plastics

Biologisch afbreekbare polymeren kunnen worden gebruikt om kunststofmaterialen en -toepassingen te creëren die toegankelijk zijn voor microbiële consumptie, wat betekent afbraak door van nature voorkomende (micro-)organismen.

Daarom is de gemeenschappelijke eigenschap van alle toepassingen van biologisch afbreekbare kunststoffen dat ze microbiële omzetting van al hun organische bestanddelen in koolstofdioxide, nieuwe microbiële biomassa en minerale zouten onder toxische omstandigheden bereiken, of naar koolstofdioxide, methaan, nieuwe microbiële biomassa en minerale zouten onder anoxische omstandigheden.

Er is een verschil tussen gecertificeerd composteerbare en milieuvriendelijk biologisch afbreekbare kunststoftoepassingen. Deze twee soorten kunststoftoepassingen hebben verschillende biologische afbraakbehoeften, eindgebruiksomgevingen en duurzaamheidswaardeproposities.

Kunststoffen gemaakt van duurzaam verkregen, hernieuwbare bronnen kunnen bijdragen aan het efficiënt gebruik van hulpbronnen door economische groei los te koppelen van het verbruik van eindige hulpbronnen. Bovendien kan het bijdragen aan het verminderen van de totale uitstoot van broeikasgassen door het vermogen van hernieuwbare bronnen om CO2 uit de atmosfeer op te vangen en vast te houden, gedurende de gehele levenscyclus van het product, inclusief het einde van de levensduur, waardoor de koolstofvoetafdruk van het eindproduct van wieg tot graf vermindert. Ten slotte bieden de biologisch afbreekbare kenmerken van sommige polymeren tastbare voordelen in specifieke toepassingen.

Latest Meer