Plastic vervuiling in zee

Onze aanpak

Bestrijding van zwerfvuil in zee: Plastics Europe is een toegewijde ondertekenaar van de ‘Verklaring voor Oplossingen voor Zwerfvuil in Zee’ en van Operation Clean Sweep®, die gericht zijn op het verminderen van de effecten van oceaanvervuiling.

Zwerfvuil in zee is een groeiend probleem dat de afgelopen jaren aanzienlijke publieke aandacht heeft getrokken. De kunststofindustrie is van mening dat kunststoffen een waardevolle hulpbron zijn die tal van voordelen bieden voor de moderne samenleving en aanzienlijk bijdragen aan duurzame oplossingen. Zij betreuren het plastic afval dat in het milieu wordt aangetroffen, of dit nu wordt veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of slecht afvalbeheer.

De oorzaken van zwerfvuil in zee zijn talrijk en complex en kunnen niet door één belanghebbende groep alleen worden opgelost. Als industrie zijn we vastberaden om actie van meerdere belanghebbenden te stimuleren, zowel in Europa als op internationaal niveau. Ongeacht de oorsprong is plastic afval in welke omgeving dan ook onaanvaardbaar, en de kunststofindustrie is vastbesloten om haar samenwerkingspartnerschappen voort te zetten om het probleem bij de bron aan te pakken.

Als kunststofindustrie richten wij onze inspanningen op secundaire microplastics en het verlies van pellets, terwijl andere micropartikels worden aangepakt door een bredere alliantie met de textiel-, banden-, verf- en cosmetica-industrie, via andere verenigingen zoals CEFIC.

Onze oplossingen

Om een platform voor actie te creëren, hebben sinds 2011 in totaal 80 wereldwijde kunststoforganisaties in 43 landen de wereldwijde ‘Verklaring voor Oplossingen voor Zwerfvuil in Zee’ ondertekend.

Door het ondertekenen van de verklaring hebben elk van deze verenigingen zich vrijwillig verbonden om aanvullende verbeteringen aan te brengen om de effecten van oceaanvervuiling te verminderen en hebben zij ermee ingestemd hun inspanningen te richten op deze zes sleuteldoelstellingen:

Volgens het meest recente voortgangsrapport van juni 2020 zijn ongeveer 395 projecten voor het opruimen van zwerfvuil in zee gepland, aan de gang of voltooid over de hele wereld. De projecten variëren in omvang, focus en reikwijdte en betrekken een steeds groter aantal partners. Allen werken samen om vooruitgang te boeken in het verminderen en voorkomen van zwerfvuil in zee en om beter te begrijpen hoe dit het best kan worden geëlimineerd.

Wat betreft het potentiële verlies van pre-productie plastic pellets van de industrie zelf, zijn Plastics Europe en haar leden waakzaam over het versterken van de handhaving van stewardship-programma’s, in het bijzonder het Operation Clean Sweep® initiatief. OCS bevordert adequate opslag van pellets langs de gehele kunststofwaardeketen.

De kunststofindustrie promoot actief het programma via kunststofproducenten, verwerkers, distributeurs, logistiek en recyclers en hun gerelateerde verenigingen. Aangezien het een aanpak van de volledige waardeketen vereist, moet dit een gezamenlijke inspanning en verbintenis zijn om te slagen.

Tot op heden hebben vele grote multinationale kunststofproducenten, die het merendeel van Europa’s productie en faciliteiten omvatten, de Operation Clean Sweep® belofte ondertekend of soortgelijke programma’s geïmplementeerd. We tellen 14 verenigingen in Europa die zich bezighouden met pelletverlies met specifieke initiatieven en samen zullen we in aantal groeien.

Andere initiatieven en evenementen van Plastics Europe

Daarnaast dragen andere initiatieven van Plastics Europe, zoals Zero Plastics To Landfill, bij aan duurzame oplossingen voor het aanpakken van zwerfvuil in zee. We organiseren ook evenementen voor belanghebbenden zoals IdentiPlast en PolyTalk en promoten intensief de implementatie van Life Cycle Thinking-methodologiehulpmiddelen om het weglekken van plastic producten in het milieu te helpen verminderen.