Landbouw

Het gebruik van plastics in gewasbescherming heeft boeren geholpen om de productie te verhogen, de voedselkwaliteit te verbeteren, het waterverbruik te minimaliseren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Jarenlang heeft het toenemende gebruik van plastics in de landbouw boeren geholpen om de gewasproductie te verhogen, de voedselkwaliteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verminderen. Plastics maken het niet alleen mogelijk om groenten en fruit te verbouwen, ongeacht het seizoen, maar deze producten zijn doorgaans van betere kwaliteit dan die geteeld in open veld.

Een breed scala aan plastics wordt gebruikt in de landbouw, waaronder polyolefinen (polyethylenen (PE), Polypropyleen (PP), Ethyleen-Vinylacetaat Copolymeer (EVA)) en minder vaak, Polyvinylchloride (PVC), Polycarbonaat (PC) en polymethylmethacrylaat (PMMA).

Innovatie en duurzaamheid
Dankzij het gebruik van verschillende plastics in de landbouw kan water worden bespaard, de temperatuur ’s nachts onder de afdekkingen worden gehandhaafd, de productie van bepaalde bloemen door fotoselectiviteit worden verbeterd en kunnen gewassen zelfs in woestijngebieden worden geplant. Plastic irrigatieleidingen voorkomen verspilling van water en voedingsstoffen, regenwater kan worden opgevangen in met plastics gebouwde reservoirs, en het gebruik van pesticiden kan worden verminderd door gewassen in een gesloten ruimte zoals een kas of, voor mulchen, onder een plastic folie te houden. Bovendien worden de emissies van pesticiden in de atmosfeer verminderd doordat ze vast blijven zitten aan de plastic afdekking. Plaagbestrijding speelt een vitale rol bij het beschermen van gewasopbrengsten.

Kassen

Kassen zijn als intensieve zorgafdelingen. Dankzij kassen worden planten blootgesteld aan zonlicht en kunnen ze groeien in ideale omstandigheden, afgestemd op hun fysiologische eigenschappen. Het gebruik van kassen biedt boeren inderdaad de mogelijkheid om de geschikte milieuomstandigheden te creëren die planten nodig hebben voor snellere en veiligere groei, om extreme temperaturen te vermijden en gewassen te beschermen tegen schadelijke externe omstandigheden.

Lage tunnels

Lage tunnels hebben dezelfde kenmerken als kassen, behalve hun complexiteit en hoogte. Gewassen die het meest worden geteeld in tunnels zijn bijvoorbeeld asperges, watermeloenen, aardbeien, enz.

Mulchen

Mulchen of de grond bedekken met plastic folie (meestal zwart, transparant of wit) helpt de vochtigheid te behouden omdat verdamping wordt verminderd. Het verbetert ook de thermische omstandigheden voor de wortels van de plant, voorkomt contact tussen de plant en de grond en voorkomt dat onkruid groeit en concurreert om water en voedingsstoffen.

Plastic reservoirs en irrigatiesystemen

Gecombineerde plastic reservoirs en plastic irrigatiesystemen leveren een essentiële bijdrage aan waterbeheer. Water kan worden opgeslagen in met plastic bedekte dammen om lekkage te voorkomen en verdeeld via leidingen, druppelirrigatiesystemen en systemen voor watercirculatie.

Kuilvoer

Deze toepassing, ontwikkeld voor de opslag van graan voor diervoeding en stro tijdens de winter, is verder bewijs van de waarde van plastics. Plastic folies gebruikt voor het opslaan van kuilvoer zijn bestendig en de inhoud kan gemakkelijk worden getransporteerd en lang worden bewaard.

Andere plastic toepassingen

Andere plastic toepassingen omvatten dozen; kratten voor het verzamelen, hanteren en transporteren van gewassen; onderdelen voor irrigatiesystemen zoals fittingen en sproeikoppen; tapes die helpen de bovengrondse delen van de planten in de kassen te ondersteunen, of zelfs netten om het interieur van de kassen te beschaduwen of de effecten van hagel te verminderen

Een uitdaging is, hoe te zorgen dat films zo lang mogelijk meegaan en aan het einde van hun levensduur op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Plasticultuur in Europa zet zich sterk in voor de uitvoering van Nationale Inzamelingsprogramma’s (NIP) voor het beheer van landbouwplastic afval, om de circulaire economie te bevorderen en negatieve milieueffecten te voorkomen. Het model van Nationale Inzamelingsprogramma’s garandeert hoge inzamelingspercentages en verbetert de kwaliteit van het ingezamelde plastic afval, beide cruciaal voor de recycling van het plastic en de herintegratie ervan in nieuwe producten. Verschillende landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Ierland en Finland, hebben deze programma’s al geïmplementeerd, terwijl het Verenigd Koninkrijk en Spanje bezig zijn met de start ervan.

Deze NIP’s zijn gebaseerd op een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die wordt gedeeld tussen verwerkers, andere belanghebbenden, boeren en distributeurs. Het nieuwe op de markt gebrachte plastic financiert zijn eigen recycling door middel van een eco-bijdrage die aan de verkoopprijs van het product wordt toegevoegd. De effectiviteit van het programma begint op de boerderij, en de hele waardeketen richt zich op de beste praktijken en operaties om technische en economische efficiëntie te verbeteren en plasticrecycling te verzekeren.

Nadat het plastic van de velden is teruggehaald, wordt het meestal gewassen om zand, kruiden en pesticiden te verwijderen, waarna het wordt vermalen en tot pellets wordt geëxtrudeerd. Dit materiaal kan dan opnieuw worden gebruikt in de productie van artikelen zoals tuinmeubilair. Wanneer mechanische recycling niet haalbaar is, zijn chemische recycling en energieterugwinning aanvullende opties, met verschillende beschikbare technologieën.