Over ons

Bij Plastics Europe zien we het als onze taak om het voortouw te nemen en een broodnodige verandering te realiseren, niet alleen binnen de kunststofindustrie, maar ook daarbuiten.

Ons doel

Kunststof speelt een belangrijke rol in innovaties, in het terugdringen van broeikasgasuitstoot en in de strijd tegen klimaatverandering. Kunststof heeft een onmisbare rol in ons dagelijks leven, maar kunststofafval in het milieu is onacceptabel. Kunststoffen dienen duurzaam te zijn.

We begrijpen hoe de industrie moet ontwikkelen en aanpassen. Door kunststoffen in een circulaire economie met weinig koolstof te produceren en het duurzame gebruik ervan te verbeteren. Door het probleem van kunststofafval aan de kaak te stellen en tegelijkertijd de waarde ervan als hulpbron te erkennen.

Duurzaamheid is en blijft cruciaal voor onze leden. Daarom zijn we twee jaar geleden aan een transformatie begonnen. Een reis waarbij we oog hebben voor de uitdagingen waar onze wereld en onze industrie mee kampen.

We treffen nog meer maatregelen om kunststofafval terug te dringen, we stimuleren het hergebruik en de recycling van kunststofafval en hebben de overgang naar een circulaire economie versneld. Het doel van Plastics Europe is om “zero plastics to landfill” te bereiken en dus een volledige benutting van kunststofafval.

Onze industrie streeft ernaar de onmisbare maatschappelijke voordelen van kunststof te waarborgen en tegelijkertijd hun milieuvoetafdruk te minimaliseren. Zo ondersteunen we de Green Deal van de Europese Unie en de klimaatneutrale doelstellingen en het klimaatakkoord van Parijs– onze gezamenlijke blauwdruk voor een versnelde overgang naar een duurzamere toekomst. We doen er alles aan om een langdurige positieve verandering te implementeren.

Dit is een belangrijk moment voor onze industrie en waardeketens. Onze toekomst hangt af van deze doelen. We moeten snel schakelen, op basis van een wetenschappelijk onderbouwde langetermijnvisie. Het is van cruciaal belang dat we investeren in een duurzamere industrie. Daarbij is het een grote uitdaging om deze transitie te financieren en tegelijkertijd concurrerend te blijven.

We werken aan een positieve toekomst waarin de verantwoordelijke acties, samenwerkingen en innovaties van de Europese kunststofindustrie in de praktijk worden gebracht. Hoewel onze industrie een belangrijke rol heeft, kunnen we deze transformatie niet alleen aan. Alle spelers uit de waardeketen, zoals fabrikanten, merkeigenaren, consumenten, recyclers en beleidsmakers, moeten de handen ineenslaan voor onze gezamenlijke doelen.

Om deze transitie versneld door te voeren, moeten we de krachten van de markt bundelen. Een geharmoniseerd beleid, regulering ten aanzien van verzameling en recycling, evenals meer investering zijn van essentieel belang.

Bij Plastics Europe zijn we toegewijd aan deze verandering en streven we naar een duurzame toekomst voor onze leden, partners en de maatschappij in het algemeen.