Over ons

Plastics Europe is de pan-Europese brancheorganisatie van plastic producenten. Al meer dan 100 jaar zitten wetenschap en innovatie in het DNA van onze industrie. Bijna 100 leden hebben vestigingen in heel Europa en produceren meer dan 90% van alle polymeren. Nederlandse polymeerproducenten hebben een aandeel van 11% van de Europese productie. De plastic producerende bedrijven zijn daarmee een onmisbare katalysator voor de verduurzaming van de industrie. Vanuit die verantwoordelijkheid en missie zoeken we verbinding met alle belanghebbenden en dragen we bij aan oplossingen die veilig, circulair en duurzaam zijn.

Plastics Europe en de leden van Plastics Europe zijn zich bewust van en delen de zorgen over de bijdrage van onze industrie aan klimaatverandering, plastic in het milieu en veilig en duurzaam gebruik van plastic. Tegelijkertijd is plastic onvervangbaar in een oneindig aantal toepassingen en onmisbaar materiaal voor de verduurzaming van vele andere sectoren. Plastics Europe en de leden van Plastics Europe hebben dan ook een duidelijke missie: een duurzame toekomst met plastic in Europa mogelijk te maken.  Daar zijn al onze activiteiten, acties, investeringen en innovaties op gericht. En daarvoor hebben wij een ambitieuze, maar concrete en realistische Routekaart ontwikkeld.

Om onze doelen te bereiken werken we intensief samen en investeren in lange-termijn-relaties; met overheden, maatschappelijke organisaties, de academische wereld, lokale gemeenschappen en met andere bedrijven in de hele waardeketen. Op internationaal niveau zijn we nauw gelieerd aan de World Plastics Council (WPC) en de Global Plastic Alliance (GPA). Door samenwerking en dialoog met alle betrokkenen vergaren we nieuwe inzichten en feedback die we meenemen in de rapporten (hier een link naar de kennisbank) waarin we voortgang laten zien. Maar bovendien stelt het ons in staat verdergaande oplossingen en mogelijkheden te vinden en geïnformeerde beslissingen daarover te voeden.