Innovatie

Het ontwikkelen van hoogwaardige én duurzame producten en oplossingen is vaak een uitdaging. Het gaat om innovaties en disruptieve technologieën die het domein zijn van de beste wetenschappers, technici en van vernieuwende denkers. Toonaangevende spelers in onze industrie zijn hier al meer dan een eeuw mee bezig. Daardoor staan plastic innovaties aan de basis van duurzame ontwikkeling in vele sectoren; van het toepassen van gerecyclede materialen in verpakkingen tot alle producten en materialen die bijdragen aan duurzaam bouwen en wonen.

Onderzoek en ontwikkeling
Door de focus op innovatie en door grote investeringen te doen in onderzoek en ontwikkeling, procestechnologie en milieubeschermende maatregelen, zijn al grote sprongen gemaakt op het terrein van duurzaam plastic . Denk ontwikkelinge die het mogelijk maken om plastic van van circulaire grondstoffen te maken: van mechanisch of chemisch gerecycled plastic afval, van duurzame biomassa, of van opgeslagen CO2. Ook aan de opschaling en toepassing van deze nieuwe baanbrekende chemische recyclingtechnologieën en aan het veranderen van het productdesign aan circulaire eisen gaan lange onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten vooraf. Dat onderzoek gebeurt vaak in publiek-privaat gefinancierde consortia waarin bedrijven nauw samenwerken met de academische wereld. Op die manier is de industrie een belangrijk fundament voor de kenniseconomie en leverancier van oplossingen voor uitdagingen in onze continu veranderende wereld.

De plastic industrie zet zich ervoor in deze cruciale rol te kunnen blijven vervullen. Dat kan alleen wanneer alle belanghebbenden die rol en waarde ook zien, reden waarom Plastics Europe investeert in kennis over en draagvlak voor plastic en de plastic industrie.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we blijven investeren in lange-termijn-samenwerkingen met universiteiten en hogescholen, overheden, burgers, lokale gemeenschappen en andere bedrijven in de plastic waardeketen.

Innovaties in de bouwsector

De Noorse start-up Othalo gebruikt kunststofafval uit het milieu om betaalbare woningen te bouwen in Afrika.

Innovaties op het gebied van mobiliteit

Voor 2050 zullen de banden van Michelin volledig duurzaam zijn, gemaakt van hernieuwbare, gerecyclede of biologisch gewonnen materialen. Dit doel heeft de Franse bandenreus zelf bekend gemaakt.

Innovaties in de zorg

Een 78-jarige blinde man kan weer zien nadat hij ’s werelds eerste synthetische hoornvliesimplantaat ontving. Het implantaat, KPro genaamd, bestaat uit een PMMA-lens en een 100% kunstmatige, poreuze en niet-afbreekbare rok. Het is gemaakt van biomimetische materialen die de celdeling stimuleren zodat het synthetische deel perfect integreert met de fysiologie van de patiënt.

Innovaties op het gebied van verpakkingen

Voor 2030 moeten alle kunststofverpakkingen in de EU recyclebaar of herbruikbaar zijn. Dit is een grote uitdaging, maar zet aan tot vernieuwd denken en out of the box-concepten.

Innovaties op het gebied van landbouw

Boeren lijken de magische formule te hebben gevonden voor een maximale oogst met minder pesticiden en water. In twee woorden: landbouwkunststoffen. Ze hebben het dagelijks leven van boeren en onze eetpatronen drastisch veranderd.

Innovaties op het gebied van elektronica

Twee werelden komen samen: elektronica en kunststoffen. Plastronics biedt gevormde kunststof objecten met een dosis intelligentie. Plastronics creëert kleinere, mooiere en bestendigere objecten. Een nieuwe technologie zonder welke veel gerelateerde objecten nooit het licht zouden hebben gezien. (© FESTO)

Innovaties op het gebied van sport

Bijna alle sporters en atleten hebben veel te danken aan plastics; of hun uitrusting nu gemaakt is van één polymeer of van meerdere. De intrinsieke eigenschappen van deze materialen stellen fabrikanten in staat om zo ongeveer alles te maken wat atleten maar willen. En die lijst is lang.

Innovaties op het gebied van huishoudelijke apparaten

De Zweedse fabrikant van huishoudelijke apparaten Electrolux heeft het prototype van een stofzuiger op basis van 100% herbruikbare onderdelen en gerecycled kunststof gelanceerd.