Plastic afvalbeleid

De waarde van plastics – die bijna overal worden gebruikt – heeft ook een van de grootste uitdagingen gecreëerd. Plastics horen niet thuis in ons milieu, voedsel of drinkwater. Wij vinden dat elke vorm van kunststofafval in het milieu onaanvaardbaar is.

We hebben een allesomvattende aanpak nodig voor kunststofafval. Een aanpak gebaseerd op afvalpreventie, hergebruik, vermindering en reparatie, en de ontwikkeling van een circulaire economie om dit te ondersteunen. We zullen de kracht van innovatie en technologie moeten benutten en op oplossingen gebaseerd op ecologisch ontwerp moeten ontwikkelen om de hoeveelheid hergebruik en recycling aanzienlijk te verhogen, door te ontwerpen met het oog op recycling en het ontwikkelen van geavanceerdere recyclingtechnieken.

Samenwerken voor een circulaire plastic economie

Dit zullen we doen door nauw samen te werken met partners in onze waardeketen – van producenten tot technologieaanbieders, verwerkers, recyclers en merkeigenaren – evenals met de overheid, de samenleving en consumenten.

We zijn volledig betrokken bij de Circular Plastic Alliance om de circulaire economie voor kunststoffen te versnellen en tegen 2025 10 miljoen ton gerecycled plastic in nieuwe Europese producten te bereiken. We zijn ook betrokken bij de Basel Convention Plastic Waste Partnership om praktische oplossingen te ontwikkelen om de milieu-, gezondheids- en sociale gevolgen van afvalexport te voorkomen.

Sorteren en verzamelen

Effectieve afvalinzameling en -sortering is de eerste stap om kunststoffen terug te brengen in een circulaire economie. Kunststoffen zijn een waardevolle hulpbron, en wanneer ze op de juiste manier worden ingezameld, helpen ze afval te verminderen en nieuwe materialen te creëren voor hergebruik.

Preventie van verlies van plastic korrels

Hoewel de plasticindustrie strenge milieu-, veiligheids- en kwaliteitsbeheersingsmaatregelen toepast, kan onbedoeld verlies van plastic korrels zich voordoen op verschillende momenten in de waardeketen, wat kan resulteren in het mogelijk in het milieu terechtkomen van deze korrels. Door ons werk met Operation Clean Sweep® en de implementatie van het programma door onze leden zetten we grote stappen om ervoor te zorgen dat plastic korrels niet in het milieu terechtkomen.

Preventie van zeevervuiling

Zeevervuiling ontstaat door een combinatie van factoren, waaronder het gebrek aan adequaat afvalbeheer in sommige delen van de wereld en ongepast zwerfvuilgedrag. Als industrie zijn we toegewijd aan partnerschappen om het probleem bij de bron aan te pakken.

Voedselverspilling

Met voedsel dat afhankelijk is van vele factoren vanaf de boerderij tot aan het bord, zorgen kunststoffen ervoor dat voedselverspilling onderweg kan worden verminderd. Kunststof voedselverpakkingen helpen om het vers te houden, te beschermen en vrij te houden van verontreiniging.

Verpakking

Plastic verpakkingen hebben veel voordelen, van het veilig en hygiënisch bewaren van producten tot het bijdragen aan verminderde emissies vanwege hun lichte eigenschappen. Verpakkingen gemaakt van kunststoffen zijn ook sterk, duurzaam en kunnen gerecycled worden, wat ze een tweede leven geeft.