Gezondheid en plastics

De moderne gezondheidszorg zou niet bestaan zonder de vele plastic gebaseerde medische toepassingen die we als vanzelfsprekend beschouwen. Plastics zijn overal; van persoonlijke beschermingsmiddelen, steriele injectiespuiten, intraveneuze bloedzakken, hartkleppen, ‘kunsthuid’ voor de acute behandeling van brandwonden tot orthopedische apparaten. Plastic innovaties maken nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg mogelijk, zoals nu al 3D- geprinte nieren, huid, botten, kraakbeen, weefsels en bloedvaten dat doen.

Veiligheid van plastics
De unieke karakteristieken van plastic hebben vele voordelen en zijn onmisbaar voor onze dagelijkse manier van leven. De EU hanteert de meest strenge voorschriften om ervoor te zorgen dat plastic veilig is voor de consument. Voordat een plastic product de klant bereikt, moet de industrie vele wetenschappelijk onderbouwde inzichten aanleveren die bewijzen dat aan alle voorschriften voor chemicaliën en productvereisten wordt voldaan.  De experts van Plastics Europe leveren regelmatig wetenschappelijke bewijzen hiervoor en zijn betrokken bij voortdurend nieuwe ontwikkelingen en studies.

Plastics hebben unieke eigenschappen, waarvoor in veel gevallen geen functionele en geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Plastic toepassingen blijven om deze reden een grote rol spelen in het voorzien van veel functionele behoeften. Tegelijkertijd dragen deze toepassingen bij aan circulariteit en CO2– reductie in tal van sectoren en ondersteunen ze de ontwikkeling van Europa’s hernieuwbare energiesector.

Door alle voordelen neemt het gebruik van plastic sinds de jaren ’50 alleen maar toe. Maar het gebruik van plastic heeft ook nadelen, zoals het uiteenvallen in microplastics. Die nadelen maken dat we anders moeten omgaan met dit waardevolle materiaal, zodat we het milieu minder belasten.

Voedselcontact

Voedselcontactmaterialen van kunststof hebben betrekking op die kunststoffen die gebruikt worden voor de productie van artikelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, zoals verpakkingen, dozen en containers, gebruiksvoorwerpen en elektrische apparaten. Naast hun verpakkings- of bewaarfunctie, moeten verpakkingen alsmede dozen en containers levensmiddelen beschermen tegen bederf, aan houdbaarheids- en bewaartemperatuurvereisten en aan Europese verpakkingsnormen voldoen, maar vooral de consumentenveiligheid garanderen.

Drinkwater

Water is een waardevolle hulpbron en al het mogelijke moet worden gedaan om te voorkomen dat dit wordt verspild. Het innovatieve gebruik van kunststoffen kan gemeenschappen toegang bieden tot schone, veilige en duurzame waterbronnen. Kunststof leidingen en innovaties op het gebied van waterzuiveringssystemen zorgen voor het transport en de verspreiding van schoon water en dragen bij aan de preventie van via water overdraagbare ziekten.

Standaardisatie

Normen zijn belangrijk. Ze geven ons het vertrouwen dat een product geschikt is voor het doel en zorgen dat we op de kwaliteit en veiligheid van een product kunnen rekenen. Het grote scala aan toepassingen van kunststoffen betekent dat ze aan een hele reeks normen moeten voldoen, van zeer specifieke zoals bovengenoemde tot meer algemene, zoals de CO2-voetafdruk van producten.

Toevoegingen

Toevoegingen veranderen de karakteristieken van kunststof materiaal en geven het nieuwe eigenschappen. Zo kunnen ze kunststoffen kleurrijker, sterker, schoner of veiliger maken. Toevoegingen voorzien kunststoffen van een uitgebreid scala aan waardevolle eigenschappen.

Microplastics

De kunststofindustrie is zich zeer bewust van het probleem met microplastics. Kleine stukjes kunststof, bewust toegevoegd of ontstaan door de afbraak van kunststof producten, komen terecht in het milieu. We werken samen met belangrijke partners, o.a. op het gebied van cosmetica, textiel, wasmachines en autobanden, om de impact van microplastics te beperken.