Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse (LCA) neemt de milieueffecten die gepaard gaan met een product gedurende zijn levensduur in overweging.

De LCA is opgedeeld in vier fasen:

UNEP-SETAC Life Cycle Initiative

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) lanceerden het Life Cycle Initiative in 2002. De missie is om het wereldwijde gebruik van geloofwaardige levenscycluskennis mogelijk te maken om een duurzamere samenleving te bereiken.

Voor Plastics Europe is Life Cycle Thinking (LCT) een strategisch concept gebaseerd op robuuste gegevens en methodologie. In erkenning van het belang ervan, zijn we al lange tijd sponsor van het levenscyclusinitiatief. Het initiatief richt zich op het faciliteren van de generatie en toepassing van op wetenschap gebaseerde levenscyclusbenaderingen en informatie voor producten door bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld wereldwijd als basis voor duurzame consumptie en productie.

Meer informatie over het Life Cycle Initiative.

Eco-profielen programma

Plastics Europe was de eerste brancheorganisatie die gedetailleerde milieugegevens over de processen die door haar leden worden uitgevoerd, samenstelde en publiceerde.

De eerste Eco-profielrapporten werden in 1993 gepubliceerd. Sindsdien zijn rapporten toegevoegd en voortdurend bijgewerkt, zodat er meer dan 70 Eco-profielrapporten zijn gepubliceerd en vrij beschikbaar zijn. Eco-profielen dekken de bulk polymeren met een hoog volume, sommige van de meer gebruikte technische kunststoffen. Ze worden wereldwijd erkend onder levenscycluspractici en andere belanghebbenden als representatieve datasets, en zijn opgenomen in verschillende commerciële levenscyclusdatabases en het openbaar beschikbare Global LCA Data Access-netwerk (GLAD).

Het doel van Eco-profielen

We hebben onszelf duidelijke doelstellingen gesteld bij het samenstellen van de Eco-profielrapporten die de Europese productiegemiddelden vertegenwoordigen:

Ten eerste plaatsen we wetenschappelijk gefundeerde gegevens in het publieke domein voor gebruik in productlevenscyclusstudies zonder de vertrouwelijkheid van gedetailleerde procesgegevens van de afzonderlijke bedrijven in gevaar te brengen.

Ten tweede moedigen we milieutechnische verbeteringen in productieprocessen aan door middel van benchmarking tegen een Europees industrieel gemiddelde.

Ten derde, gezien de grote bijdrage van upstream effecten aan het Eco-profiel van een polymeer en gezien de distributie van invoermaterialen, zoals ethyleen of nafta via het Europese pijpleidingnetwerk, beschouwen we industriegemiddelden als de meest robuuste weergave van polymere productiesystemen.

De toekomst van Eco-profielen

Sinds de eerste Eco-profielrapporten zijn gepubliceerd, hebben levenscyclusbeoordelingsmethodologie, standaardisatie en praktijk aanzienlijke veranderingen ondergaan. Nieuwe concepten, zoals Milieuproductverklaringen (EPD’s) en koolstofvoetafdrukken, zijn naar voren gekomen. Downstream-industrieën zoals de bouw- en constructiesector hebben hun eigen normen en gegevensbehoeften.

Daarom moeten Eco-profielen veranderen in reactie op best practices en behoeften van belanghebbenden. Daarom zoeken we regelmatig input van belanghebbenden over de Eco-profielmethodologie. Bovendien, gezien de behoefte aan wereldwijd geharmoniseerde praktijken en vergelijkbare resultaten, verwelkomen en nodigen wij actief de samenwerking uit met andere regionale federaties. De Eco-profielmethodologie stemt overeen met andere materiaal- of sectorspecifieke normen als bijdrage aan gezamenlijke best practices.

Milieuvoetafdruk

Plastics Europe neemt deel aan het project Product- en Organisatie-Milieuvoetafdruk onder leiding van de Europese Commissie.

Meer informatie vindt u hier.

Toepasselijke normen

Plastics Europe beschouwt de erkenning en het gebruik van de ISO 140xx-serie van normen als cruciaal bij het gebruik van Life Cycle Thinking in besluitvormingsprocessen met betrekking tot milieucriteria.