Circulariteit

In een circulaire economie voor plastics draait het erom de waarde van plastics te onderkennen en te benutten als bron voor nieuwe plastics, met zo min mogelijk impact op het milieu. De afgelopen jaren heeft Plastics Europe zich ingezet voor een versnelde transitie naar een circulaire economie.

Circulariteit is één van de snelste, meest betaalbare, effectieve en betrouwbare methodes voor het reduceren van CO2-emissies in het plastic systeem. Het is daarmee de belangrijkste factor om op de korte tot middellange termijn broeikasgasemissies terug te dringen.

Onze leden, de Europese plastic producenten, ontwikkelen nieuwe circulaire benaderingen. Dat kan zijn op het gebied van  hergebruik van producten, productontwerp, als ook  bedrijfsmodellen die voorsorteren op en toewerken naar de productie van plastics uit alternatieve grondstoffen: gerecycled materiaal, biomassa en andere koolstofbronnen.

Circulaire plastics worden gemaakt van mechanisch of chemische gerecycled plastic afval, duurzame biomassa of opgevangen CO2  (CCU – Carbon Capture and Utilisation). Met de juiste normerende en ondersteunende beleidsmaatregelen  en door intensievere samenwerking in de hele waardeketen kunnen we grote stappen maken richting circulair plastic: van 25% in 2030 naar  65% in 2050.

Realisatie vaneen circulaire economie voor plastics is een effectieve oplossing, maar er is daarnaast meer nodig om de negatieve gevolgen van plastic vervuiling tegen te gaan. De waarde die plastic heeft staat wat dat betreft in schril contrast met  een van de grootste uitdagingen waarvoor de productie van plastic ons stelt, namelijk plastic afval in het  milieu en uiteindelijk  ons voedsel en/of drinkwater. Ook voor ons is dit onacceptabel. We steunen daarom initiatieven voor afvalpreventie, voor plastic hergebruik en voor het terugdringen van overbodig plastic. Lees meer hierover op de pagina over onze posities en bijdragen aan de onderhandelingen voor een wereldwijd verdrag voor het beëindigen van plastic vervuiling. .

De levenscyclusbenadering (LCA) wil zeggen dat  de impact van plastic wordt beoordeeld op milieu, economische en sociaal-maatschappelijke aspecten, gedurende de hele levenscyclus. Een LCA-analyse is een belangrijk hulpmiddel, onder meer bij het bepalen van maatregelen die   een circulaire economie het meest dienen. Plastic producenten richten zich op het terugbrengen van hun eigen emissies naar netto nul in 2050 (Scope 1 en 2). Daarnaast werken zij samen met de waardeketen om de emissies in de hele keten van plastic naar netto nul te krijgen (Scope 2).

Plastics –te waardevol om weg te gooien