Recycling

Recycling is een essentieel onderdeel in het creëren van een gesloten kringloop voor duurzaam plastic. Verbeteringen in inzameling en sortering, samen met nieuwe methoden om complexe plastics te recyclen, helpen de waarde van plastic gedurende de hele levenscyclus te behouden. En met door de Europese Unie gedefinieerde doelstellingen voor verplicht gerecycled materiaal, zijn innovatie en investeringen cruciaal om betere manieren te vinden om afval te verminderen en de efficiëntie van recycling in elke fase te verbeteren.

ReShaping Plastics – Pathways to a circular, climate neutral plastics system in Europe (April 2022)

Plastics kunnen op verschillende manieren worden gerecycled, afhankelijk van het type plastic en de recyclingfaciliteit. Verbeteringen in inzamelsystemen en sorteertechnologieën zijn essentieel om hogere recyclingpercentages te bereiken. De recyclingpercentages van plastic afval zijn tien keer hoger wanneer het apart wordt ingezameld in vergelijking met gemengde inzamelsystemen.

Plastic recycling

Mechanische recycling

Plastics kunnen op verschillende manieren worden gerecycled, afhankelijk van het type plastic en de recyclingfaciliteit. Verbeteringen in inzamelsystemen en sorteertechnologieën zijn essentieel om hogere recyclingpercentages te bereiken. De recyclingpercentages van plastic afval zijn tien keer hoger wanneer het apart wordt ingezameld in vergelijking met gemengde inzamelsystemen.

Chemische recycling

Chemische recycling is een opkomende aanpak voor recycling en biedt grotere mogelijkheden voor schaalvergroting. Het zet polymeerafval om door de chemische structuur te veranderen en het terug te brengen naar stoffen die als grondstoffen kunnen worden gebruikt voor de productie van plastics of andere producten. Er bestaan verschillende technologieën, zoals pyrolyse, vergassing, hydrokraken en depolymerisatie.

Oplossingsrecycling

Oplossingsrecycling is een zuiveringsproces waarbij de in gemengd plastic afval aanwezige polymeer selectief wordt opgelost in een oplosmiddel, waardoor het gescheiden kan worden van het afval en in zuivere vorm kan worden teruggewonnen zonder dat de chemische aard ervan verandert.

Organische recycling

Organische recycling is de gecontroleerde microbiologische behandeling van biologisch afbreekbaar plastic afval onder aerobe of anaerobe (compostering) omstandigheden (biogasificatie). Het is van toepassing op specifieke polymeren die, onder invloed van micro-organismen, kunnen worden omgezet in gestabiliseerde organische resten, koolstofdioxide, methaan en water.

Waarom is het recyclen van plastics belangrijk?

Het recyclen van plastics is essentieel voor het creëren van een gesloten kringloop voor duurzaam plastic en om afgedankt afval als waardevolle grondstof te behouden in plaats van het naar stortplaatsen te sturen. En met door de Europese Unie gedefinieerde doelstellingen voor verplicht gerecycled materiaal, zijn innovatie en investeringen cruciaal om betere manieren te vinden om afval te verminderen en de efficiëntie van recycling in elke fase te verbeteren.

Geen plastics naar stortplaatsen

Het gebruik van afval als grondstof is essentieel om efficiënter met hulpbronnen om te gaan. Aan het einde van hun levensduur zijn kunststoffen nog te waardevol om zomaar weg te gooien.

Verplicht gerecycled materiaal

Europese kunststofproducenten steunen het voorstel van de Europese Commissie voor een verplicht EU-doel voor gerecycled materiaal (1) in kunststofverpakkingen en pleiten voor een doelstelling van 30% voor kunststofverpakkingen tegen 2030. Innovatie en investeringen zijn van cruciaal belang om betere manieren te vinden om afval te verminderen en de efficiëntie van recycling in elke fase te verbeteren.

Duurzaamheid stimuleren

De overgang naar een duurzame en circulaire plastics economie vereist focus, samenwerking en aanzienlijke, langetermijninvesteringen in systemen en technologieën die de overgang naar een toekomst zonder afval kunnen realiseren. We zijn volledig toegewijd aan het aanpakken van de immense uitdagingen op het gebied van afvalbeheer, circulariteit en het stoppen van plastic afval in het milieu.

Hoewel we ons volledig bewust zijn van de uitdagingen, is het ook essentieel om de bijdrage van onze industrie aan duurzaamheid te erkennen. Dit omvat het helpen verminderen van voedselverspilling door middel van kunststofverpakkingen, terwijl we tegelijkertijd de uitstoot van koolstof verminderen. Bijvoorbeeld, auto’s die lichtere materialen gebruiken, de energie die verloren gaat bij gebouwen, en de elektrificatie van ons energienetwerk en transportsystemen. Plastic is een essentieel materiaal om een duurzame toekomst te waarborgen en speelt een cruciale rol bij het helpen van Europa om haar Green Deal-ambities te verwezenlijken.