Duurzaam gebruik van plastic bevorderen

Duurzaam gebruik van plastic wil zeggen dat productie en gebruik van plastic toepassingen veilig en gezond zijn voor mens en milieu. Onze leden werken continu aan maatregelen om de veiligheid van plastics te waarborgen en om potentiële impact op de gezondheid af te wenden. Daaronder valt ook het ontwikkelen van nieuwe acties en activiteiten, hulpmiddelen en methodologieën. Dit om operationele risico’s verder te beperken, transparantie richting belanghebbenden verder te vergroten en samenwerking in de waardeketen te versterken. Elk stuk plastic dat in het milieu terecht komt is voor ons onacceptabel en vinden wij ook zorgelijk.

We investeren daarom in het bouwen aan kennis en data die oplossingen dichterbij brengen. In nauwe samenwerking met wetenschappers blijven wij ons inzetten voor het beter begrijpen van de impact van microplastics op het milieu en de gezondheid. En met beleidsmakers en regelgevende instanties blijven we samenwerken aan het tegengaan van de verspreiding van microplastics.