Preventie pelletverlies

Wat zijn plastic pellets?

Plastic pellets, ook wel nurdles genoemd, spelen een cruciale rol in de productie van plastic. Deze nurdles, doorgaans rond of ovaal en met een diameter van ongeveer 2-5 mm, worden gebruikt voor de vervaardiging van vrijwel elk denkbaar plastic product.

Plastic pellets zijn een essentiële tussenstap in de transformatie van monomeren naar de productie van afgewerkte consumptiegoederen. Hun grootte en vorm maken ze bijzonder gemakkelijk te hanteren, op te slaan en te vervoeren. Echter, dit gemak heeft ook een keerzijde – onbedoelde morsingen kunnen voorkomen, wat leidt tot de aanwezigheid van microplastics in het milieu.

Preventie van het verlies van plastic pellets is een hoofdpijler van onze duurzaamheidsstrategie. Ons gemeenschappelijke doel is om alle verlies van pellets in het milieu te elimineren.

Dr. Markus Steilemann, CEO van Covestro, lid van het stuurcomité van Plastics Europe

Aanpak in elke fase van de waardeketen

Plastic pellets ontsnappen in elke fase van hun behandeling aan het milieu, inclusief productie, transport en de vervaardiging van eindproducten. Hoewel de meeste morsingen relatief klein zijn, kunnen morsingen frequent voorkomen. Er zijn echter momenten waarop de impact van deze morsingen veel groter kan zijn, zoals tijdens weg- of zeetransport.

De onbedoelde vrijgave van deze pellets in het milieu kan een negatieve invloed hebben op dieren in of rond aquatische omgevingen, omdat ze pellets kunnen aanzien voor voedsel, wat kan leiden tot mogelijke schade of zelfs de dood. Het verlies van plastic pellets in onze ecosystemen is onaanvaardbaar, maar kan helaas in alle fasen van de waardeketen voorkomen. Het voorkomen van het verlies van plastic pellets vereist een gezamenlijke inspanning van industrie, overheden en de samenleving als geheel.

Een samenwerkingsaanpak is essentieel om het verlies van plastic pellets in elke fase van de waardeketen aan te pakken. Door samen te werken, kunnen belanghebbenden van elkaar leren en effectieve oplossingen identificeren om het verlies van plastic pellets te verminderen. Om deze reden verwelkomen wij de wetgeving die in oktober 2023 door de Europese Commissie is voorgesteld om het verlies van plastic pellets te voorkomen en de vervuiling door microplastics te verminderen. Als deze wetgeving wordt aangenomen zoals voorgesteld, zou dit de gehele Europese kunststofwaardeketen verplichten om actief het onjuiste gebruik van plastic pellets te verminderen en gemorste of verloren pellets te voorkomen, te bevatten en op te ruimen.

Engagement Europese kunststofindustrie

Plastics zijn essentieel voor onze toekomst, maar ze horen zeker niet thuis in ons milieu. Om pelletverlies te voorkomen, werkt Plastics Europe al vele jaren actief en progressief aan het voorkomen van pelletverlies in het milieu via Operation Clean Sweep® (OCS). Dit toonaangevende initiatief heeft gezien dat industriële actoren vrijwillig geschikte pelletbeheersystemen opzetten en continu investeren in technologieën om te voorkomen dat pellets in het milieu terechtkomen.

Als verdere versterking van haar initiatief introduceerde de kunststofindustrie in februari 2023 het allereerste Europese certificeringsschema voor het voorkomen van pelletverlies. Het OCS Europe-certificeringsschema voegt extra verantwoordelijkheid toe aan de acties van de industrie door uniforme processen en procedures vast te stellen voor effectief beheer en documentatie van pelletverlies door de gehele kunststofvoorzieningsketen.

Onder het schema kunnen alle OCS-ondertekenaars hun naleving van de OCS-belofte evalueren en kwantificeren. De belofte is gebaseerd op de zes pijlers van:

  • Verbetering van de werkplekinrichting: Optimaliseren van infrastructuur en faciliteiten om het risico op pelletmorsingen te minimaliseren.
  • Creëren van openbare en interne procedures: Implementeren van duidelijke protocollen voor het hanteren, opslaan en transporteren van plastic pellets.
  • Training en verantwoordelijkheid van medewerkers: Medewerkers opleiden en machtigen om best practices te volgen en verantwoordelijkheid te nemen voor het voorkomen van pelletverlies.
  • Auditprestaties: Regelmatige evaluaties en inspecties om naleving van het OCS-schema te garanderen.
  • Naleving van staats- en lokale voorschriften: Voldoen aan en overtreffen van regelgevende vereisten om het milieu te beschermen.
  • Partners aanmoedigen om dezelfde doelen na te streven: Samenwerking bevorderen onder belanghebbenden om het verlies van pellets te voorkomen. Het OCS Europe-certificeringsschema is een grote stap voorwaarts in de strijd tegen plastic pelletvervuiling. Het is een gezamenlijke inspanning van de kunststofindustrie en andere belanghebbenden, en het is gebaseerd op een solide fundament van wetenschap en best practices. Door verantwoord beheer van plastic pellets te bevorderen, streven het OCS-schema en toekomstige wetgeving naar het creëren van een duurzamere en milieubewustere kunststofindustrie in de gehele waardeketen.