Inzameling en Sortering

In de circulaire economie is effectieve afvalinzameling een cruciale eerste stap voor efficiënte recycling. Door afval correct te scheiden bij de inzameling, wordt het recyclingproces efficiënter en neemt de kwaliteit en hoeveelheid van gerecyclede producten toe. Verbeterde afvalinzameling heeft een positieve impact op de afvalstromen en hun geschiktheid voor stroomafwaartse voorbehandeling, sortering en hersteloperaties.

Een geharmoniseerd proces voor afvalbeheer, inzameling en scheiding is echter essentieel, in plaats van de lappendeken van praktijken die we tegenwoordig vaak zien. Harmonisatie moet worden geïmplementeerd over de gehele waardeketen, van afvalbeheerbedrijven tot gemeentelijke en commerciële operaties. We moeten niet vergeten dat deze uiteindelijk gemakkelijk te begrijpen moeten zijn voor de uiteindelijke houder van dat afval, bijv. de burger, om dergelijke voordelen volledig te realiseren. Harmonisatie van de verschillende categorieën van plastic afval en beheerpraktijken helpt om betere recycling te stimuleren door verbeterde efficiënties, wat resulteert in verhoogde kwaliteiten en hoeveelheden gerecycled plastic. Initiatieven zoals de Circular Plastics Alliance, het Polyolefin Circular Economy Platform, Styrenics Circular Solutions en de Circular Economy for Flexible Packaging zijn essentieel om dit te realiseren door hun inspanningen op standaardisatie.

Afvalkaders

De Kaderrichtlijn Afvalstoffen bepaalt de basisvereisten en concepten voor afvalbeheer en biedt een duidelijk gedefinieerde afvalhiërarchie. De fasen zijn, in volgorde van belang:

De richtlijn omvat basisprincipes voor afvalbeheer die stellen dat dit niet mag:

Twee belangrijke elementen zijn het ‘vervuiler betaalt-principe’ en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR). Beide leggen de verantwoordelijkheid voor afvalbeheer aan het begin van de productontwerp- en dienstlevenscyclus om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de principes van de circulaire economie. De richtlijn erkent ook de effecten van gevaarlijk afval en beschrijft de extra stappen die nodig zijn voor registratie, monitoring en controle.

Sectorspecifieke regelingen zoals de richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de ELV-richtlijn voor het einde van de levensduur van voertuigen zijn gericht op het verminderen van afval. Het algehele doel is om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen en bij te dragen aan duurzame productie en consumptie.

Deze regelingen kunnen een waardevolle stroom van hulpbronnen voor recycling bieden.

Voorbehandeling en sortering van afval

Er worden momenteel een breed scala aan technologieën gebruikt voor afvalvoorbehandeling en sortering. Deze variëren van handmatige demontage en plukken tot geautomatiseerde processen zoals versnipperen, zeven, lucht- of vloeistofdichtheidsscheiding, magnetische scheiding en zeer geavanceerde spectrometrische sorteertechnologieën zoals UV/VIS (ultraviolet/visible), NIR (nabij infrarood), of laser/optische sortering en meer recentelijk digitale watermerk- en streepjescodetechnologieën.

Moderne sorteermachines zijn complexe faciliteiten die meerdere technologieën toepassen die zijn aangepast aan specifieke afvalstromen om een ​​optimale kosteneffectieve output te bereiken. De huidige voorbehandelings- en sorteerbewerkingen voor gemengde verpakkingen en andere droge recycleerbare materialen kunnen meer dan 100.000 ton/jaar aan plastic afval verwerken, waardoor gesorteerd afval met een zuiverheid hoger dan 95% voor sommige plastics wordt geproduceerd. De voordelen van geharmoniseerde collecties standaardiseren de inputs naar sorteermachines waardoor hun operationele parameter efficiënties worden geoptimaliseerd, wat zich vertaalt in betere kwaliteiten en output van gerecyclede materialen.

Bepaalde plastic fracties binnen complexe afvalstromen zijn niet geschikt of gemakkelijk te sorteren, of niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar om mechanische recycling vanuit zowel economisch als milieuoogpunt een haalbare oplossing te maken. In deze gevallen bieden geavanceerde recyclingtechnologieën geweldige mogelijkheden om de circulaire economie voor plastics te bevorderen. Sorteringsinnovaties om de hoeveelheden en kwaliteiten van plastic afval te stimuleren

Unilever en de Alibaba Group hebben kunstmatige intelligentie (AI) toegepast in een pilotprogramma dat tot doel heeft hoogwaardig recyclebaar plastic snel terug te leiden naar de circulaire economie door automatische identificatie en sortering van plastic verpakkingen. Het is ontwikkeld als reactie op het doel van de regering van Shanghai om een ​​landelijk plastic verpakkingsbeheersysteem te creëren. Het Waste-Free World-initiatief is ontworpen om eenvoudig te zijn, terwijl het consumenten betrekt en beloont. De inzamelpunten scannen en sorteren automatisch het plastic, klaar voor inzameling, terwijl de consument punten krijgt die kunnen worden gebruikt om milieuprojecten te ondersteunen. Het betekent dat plastics op de juiste manier worden verzameld en gesorteerd, waardoor ze snel kunnen worden gerecycled.

Verdere kansen komen met machinevisie – een technologie die computerleren gebruikt om verschillende componenten te identificeren en relevante acties toe te passen, zoals scheiding in specifieke afvalstromen. Het gebruik van AI, of kunstmatige intelligentie, maakt intelligente en nauwkeurige sortering mogelijk, wat betekent dat de kwaliteit die in recyclaten gaat aanzienlijk wordt verbeterd.

Hoe we ondersteunen

Bij Plastics Europe zetten we ons in om onze kennis over afvalinzameling en sortering te delen en onderzoek en gegevens te ondersteunen.

Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van inzamelschema’s in Europese landen om de volledige waarde van plastic afval als hulpbron te benutten en initiatieven te ondersteunen om gedragsinterventies te begrijpen die het recycling van burgers zullen verhogen.

Intelligente sortering

Nieuwe ontwikkelingen in digitale beeldprocessen zoals watermerken en streepjescodering beginnen nu op de markt te komen.

In een proef met de stad Kopenhagen wordt consumentengoederenverpakkingen bedrukt met een onzichtbaar digitaal watermerk, of duimafdruk, dat het oppervlak bedekt. Het bevat informatie over het type verpakking, materiaal en waarvoor het wordt gebruikt (bijv. voedsel of niet-voedsel). Het watermerk kan worden gelezen met een camera met hoge resolutie, zoals die op een mobiele telefoon. Dit geeft informatie over de samenstelling van de verpakking en kan zelfs worden gebruikt voor statiegeldsystemen. De informatie kan ook worden opgepikt door scanners in een mechanische recyclingfaciliteit, waardoor het effectief in de juiste afvalstroom kan worden gesorteerd en correct kan worden gerecycled.