Chemische Recycling

Chemische recycling is het proces waarbij polymeerafval wordt omgezet door de chemische structuur ervan te wijzigen, waardoor het weer in grondstoffen voor de productie van plastic of andere producten verandert. Er zijn verschillende technologieën voor chemische recycling, zoals pyrolyse, vergassing, hydrokraken en depolymerisatie.

Geplande investeringen in chemische recycling. De gegevens zijn gebaseerd op aankondigingen van Plastics Europe leden en niet-leden; de laatste gegevensupdate was in mei 2023

Wat zijn de voordelen van chemische recycling?

Chemische recycling vult andere plasticrecyclingopties aan, zoals mechanische, oplossings- en organische recycling. Omdat het kan omgaan met complexe plastic afvalstromen, zoals folies of laminaten, kan chemische recycling worden gebruikt voor plastic afval dat anders zou resulteren in verbranding of stort. Met 67,5% van het na-verbruik plastic afval dat in Europa naar stortplaatsen en energieterugwinning gaat, is er duidelijk potentieel voor verbetering.

Omdat chemische recycling polymeren afbreekt tot hun bouwstenen, maakt het ook de productie van gerecycled plastic (recyclaat) met eigenschappen van nieuw plastic mogelijk, dat kan worden gebruikt in veeleisende toepassingen, zoals voedselcontact. De Europese Commissie heeft zeer ambitieuze circulaire doelstellingen voor plastics gesteld. Regulerende doelen van de recent herziene afvalrichtlijnen zijn maximaal 10% storten van gemeentelijk afval tegen 2035, 50% recycling van plastic verpakkingen tegen 2025 en 55% tegen 2030. In deze context vertegenwoordigt chemische recycling een positieve stap naar het verminderen van afval en bijdragen aan een circulaire economie voor plastics. Er is ook een groot potentieel voor nieuwe banen naarmate de sector zich ontwikkelt.

Significante investeringen in recyclingtechnologie

We hebben een significante toename gezien in geplande investeringen in chemische recycling: van EUR 2,6 miljard in 2025 naar EUR 8 miljard in 2030. De productie van gerecycled plastic wordt geschat op 0,9 Mt in 2025 en 2,8 Mt in 2030. Met deze geplande bijdrage speelt Plastics Europe een leidende rol in het realiseren van het doel van de Circular Plastics Alliance van de Europese Commissie van 10 Mt gerecycled plastic gebruikt in Europese producten tegen 2025. Conversie naar grondstoftechnologieën (pyrolyse, vergassing) vertegenwoordigt 80% van de geplande capaciteiten.

Er zijn veel lopende projecten in de plastic- en recyclingindustrie om deze technologie meer verspreid te maken – we hebben 44 geplande projecten in 13 EU-landen.

Chemische recycling is een game-changer en een belangrijk bouwblok van de circulaire economie – niet alleen in Europa. Deze toegenomen investering bevestigt de vastberadenheid van de industrie om het probleem van plastic afval aan te pakken en ondersteunt de klimaat- en duurzaamheidsambities van de EU Green Deal. Dit is echter slechts een startpunt, en aanzienlijke investeringen zijn nog steeds nodig om de volledige waarde van deze technologie te benutten.

Dr Markus Steilemann – President van Plastics Europe en CEO van Covestro, gesproken tijdens het evenement “Closing the loop on chemical recycling in Europe” in Brussel.