Drinkwater

Hoe kunststoffen bijdragen aan schoon drinkwater Water is een waardevolle hulpbron, en alle inspanningen moeten worden gericht op het vermijden van verspilling ervan. Het innovatieve gebruik van kunststoffen kan gemeenschappen helpen toegang te krijgen tot schone, veilige en duurzame waterbronnen. Van filters tot watertransport voor gezinnen, tot leidingen en uitrusting voor de landbouw, een combinatie van eenvoudige oplossingen en technologische vooruitgang helpt ervoor te zorgen dat water voor iedereen beschikbaar is.

Een voortdurende toewijding om veilig drinkwater in Europa te garanderen
Een voortdurende toewijding om veilig drinkwater in Europa te garanderen Producten die in contact komen met drinkwater moeten zowel technisch als hygiënisch geschikt zijn voor dit doel, zoals vastgelegd in de Drinkwaterrichtlijn (EU) 2020/2184 (DWD). Met de verschuiving naar een lijst van geautoriseerde materialen voor producten die in contact komen met water voor menselijke consumptie, heeft de gezamenlijke Drinkwater Reguleringsgroep van Cefic-FCA & Plastics Europe een ‘certificering’ subgroep opgericht. Deze groep heeft gewerkt aan een standpunt over samenstellingsopenbaarmaking voor certificeringsdoeleinden – lees er hier meer over.

Veelzijdige en flexibele kunststoffen
Kunststoffen zijn een vertrouwd materiaal in civieltechnische projecten, zoals kantoren, fabrieken en huizen. Ze zijn veelzijdig en kunnen op vele verschillende manieren worden gebruikt. Kunststof leidingen en tanks helpen drinkwater veilig en vers te houden, terwijl ze lekken en verspilling verminderen. Kunststoffen worden ook gebruikt voor leidingen en diensten die te maken hebben met verwarmings- en koelsystemen, afvalwater, riolering, oppervlaktewater en overstromingsbeheersing. De flexibele aard van kunststoffen betekent dat leidingen licht zijn om te manoeuvreren en te installeren, minder weerstand bieden aan beweging in de grond, en minder snel beschadigd raken.

Een lange en nuttige levensduur
Kunststoffen die worden gebruikt voor water- en andere systemen hebben doorgaans een levensduur van meer dan 100 jaar. Ze zijn bestand tegen corrosie en chemicaliën en hebben minder vervanging nodig gedurende hun levensduur. Hun flexibele aard, in vergelijking met meer traditionele starre leidingen, betekent minder defecten en breuken. Ze dragen ook bij aan de circulaire economie, aangezien PVC-, polyethyleen- en polypropyleenleidingen aan het einde van hun levensduur gemakkelijk mechanisch gerecycled kunnen worden, en het materiaal gebruikt kan worden om nieuwe objecten te maken. Chemische recycling is een optie voor composietleidingen die moeilijker te recyclen zijn.