De Plastic Transitie

Als samenleving hebben we een ingewikkelde relatie met plastic. Plastics Europe en haar leden zijn zich zeer bewust van de maatschappelijke ongerustheid over de bijdrage van onze industrie aan klimaatverandering, plastic afval in het milieu en veilig gebruik van plastic. Wij delen die zorgen en maken ons hard voor oplossingen die een plastic transitie versnellen. Want plastics zijn als materiaal  ook onvervangbaar in vele dagelijkse producten en toepassingen. Plastics staan bovendien aan de basis van duurzame transitie in vele sectoren. Denk aan energie, de medische wereld, bouw, transport en infra.

Duurzaam plastics systeem
Daarom is het onze missie om een circulair en duurzaam plastics systeem te creëren. Plastics Europe en  onze leden, de Europese plasticproducenten, hebben gecommitteerd aan het halen van de Europese doelen in de Green Deal voor plastics. Dat betekent dat we alle acties en inspanningen richten op het circulair maken van plastic, het terugdringen van emissies in de hele keten naar netto nul en dat we zorgen rond plastic willen wegnemen door het werkelijk duurzaam te maken.

Gezamenlijke ambitie
De leden van Plastics Europe investeren al volop in de transitie   en maken al flinke  stappen richting circulair plastic  en het terugdringen van emissies in de keten. Maar voor een versnelling moet er meer gebeuren,  De Plastic Transitie Routekaart identificeert acties en maatregelen die we als industrie zelf op de korte, middellange en langere termijn moeten nemen voor het halen van de doelen voor circulair en klimaat neutraal plastic in 2050. Een circulaire transitie kan echter alleen slagen wanneer de hele keten mee verandert. De routekaart presenteert ook een visie op wat er in de hele keten van plastic nodig is, inclusief 5 condities voor toekomstig beleid.  

De transitie naar circulair en klimaat neutraal plastic is een ongekend grote uitdaging waar we voor staan. Zowel door de schaal, de complexiteit en de kosten die met transitie zijn gemoeid, als ook de obstakels en hindernissen die overwonnen moeten. Plastics Europe en haar leden zijn er van overtuigd dat we met gezamenlijke ambitie en vanuit een gedeeld gevoel voor urgentie een duurzaam plastic systeem in Europa mogelijk kunnen maken.