Plastics – the fast Facts 2023

De jaarlijkse publicatie van data over mondiale en Europese plasticproductie, -handel en andere kerngegevens.


Plastics – the fast Facts is het nieuwe format waarin Plastics Europe de voorlopige mondiale en Europese productiedata publiceert. Het bevat economische kerndata over de Europese plasticindustrie, zoals handelsbalans en voorlopige schattingen van Europese plastic conversie in 2022.