Circulariteit

In een circulaire economie voor plastics draait het erom de waarde van plastics te onderkennen en te benutten als bron voor nieuwe plastics, met zo min mogelijk impact op het milieu. De afgelopen jaren heeft Plastics Europe zich ingezet voor een versnelde transitie naar een circulaire economie.

De overgang naar een circulaire economie voor plastics

De transitie naar een circulaire economie is van cruciaal belang. Om die te realiseren moeten we de kracht van innovatie en technologie inzetten voor het opschalen van hergebruik en het recyclen van plastic afval, bijvoorbeeld door recyclebare producten en innovatieve recycling technieken te ontwikkelen. Beleid en wettelijke kaders zijn daarnaast nodig voor onder meer het bevorderen van chemische recycling en voor geharmoniseerde regels omtrent het inzamelen en inzetten van plastic afval voor mechanische recycling. Tegelijkertijd werken we aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor investeringen in en het verder doen groeien van de markten voor secundaire grondstoffen.

Hoewel een circulaire economie voor plastics een effectieve oplossing is waarmee we voorkomen dat plastic afval eindigt op de stortplaatsen, in verbrandingsovens of in de oceanen, is er meer nodig om de negatieve gevolgen van plastic vervuiling tegen te gaan. Een voorbeeld van maatregelen die producenten nemen liggen bijvoorbeeld op het vlak van preventie van het verlies van plastic korrels en poeders in hun bedrijfsvoering, op het investeren in betere methoden en technieken voor betere verwerking van post-consument plastic afval en door het voorzien in meer en betere data en informatie over de transformatie van onze industrie.

In een circulaire economie voor plastics draait niet alleen om afval. Het sluiten van de keten en het toepassen en gebruiken van secundaire bronnen is één schakel. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie in de productie is een andere essentiële schakel in de circulaire plastics economie waarnaar we op weg zijn.

Kunststoffen –te waardevol om weg te gooien