Klimaatneutraliteit

Klimaatbescherming is een van de grootste uitdagingen op het gebied van milieu van deze tijd. De ernst van de klimaatcrisis vraagt om urgente maatregelen als we de impact van klimaatverandering willen terugdringen met behulp van een koolstofarme economie. De kunststofindustrie ondersteunt de klimaatneutrale doelstelling voor 2050 van de EU volledig en draagt bij aan de internationale klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs.

We verbeteren ook de impact van alle aspecten van onze bedrijfsvoering op het klimaat. Zo maken we onze productieprocessen energiezuiniger en materiaalefficiënter door meer hernieuwbare energie en alternatieve grondstoffen uit afval en hernieuwbare bronnen te gebruiken, en ondersteunen we CO2-afvangoplossingen. We boeken enorme vooruitgang op het gebied van recycling en in de ontwikkeling van de circulaire economie, beide van cruciaal belang voor het terugdringen van broeikasgasuitstoot. Een aantal chemische bedrijven test ook nieuwe processen voor de productie van op CO₂ gebaseerde kunststoffen.

De kunststofindustrie draagt al bij aan Europa’s klimaatdoelstellingen. CO2-emissies worden verlaagd door de toepassing van kunststoffen in vele toepassingen. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan de vermindering van het energiegebruik van de bebouwde omgeving en transportmiddelen en vermindert voedselbederf door kunststof verpakkingen. Kunststoffen zorgen ook voor een overgang van fossielvrije naar hernieuwbare energie door het gebruik ervan in windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.

Kunststoffen zijn onmisbaar voor onze toekomst. Onze industrie streeft er samen met onze waardeketen-partners naar om de essentiële maatschappelijke voordelen van kunststof te waarborgen en tegelijkertijd hun milieuvoetafdruk terug te dringen.