Bedrijven, overheden en NGO’s samen aan tafel: Conferentie over aanpak vervuiling plastic korrels in de haven van Rotterdam