Publicatie e-paper; chemische recycling van plastics bruist

Baanbrekend voor de circulaire economie

Den Haag, 11 februari 2021

Publicatie E-paper; Chemische recycling van plastics bruist en is baanbrekend voor de circulaire economie

Nu chemische recycling op het punt van doorbreken staat, komen de ambities voor hergebruik van plastic eindelijk binnen handbereik. Het belangrijke voordeel van deze nieuwe methode is namelijk dat je aanzienlijk meer gemengde en vervuilde plasticstromen kunt verwerken. “Met chemische recycling komt een eindproduct beschikbaar dat een prima basismateriaal oplevert voor het opnieuw produceren van hoogwaardig plastic”, zegt een enthousiaste directeur Theo Stijnen van PlasticsEurope Nederland, de belangenvereniging van de kunststof producenten.

Gebaseerd op een position paper van Cefic (De European Chemical Industry Council) over Chemische Recycling heeft PlasticsEurope Nederland een E-paper in het Nederlands opgesteld met need-to-know-informatie over chemische recycling in Nederland. De paper is bedoeld voor geïnteresseerden die zich willen laten informeren over de achtergronden en actualiteit omtrent chemische recycling en de nieuwe kansen voor hergebruik van plastic. Ook worden diverse initiatieven belicht. Via deze link is de paper beschikbaar. 

Recycling en circulariteit staan in het brandpunt van de belangstelling. Zo gek is dat natuurlijk niet. De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om de kunststofketen uiterlijk in 2050 volledig circulair te krijgen. Daarmee zal de overheid er in nauwe samenwerking met de industrie hard aan moeten trekken om het recyclen van plastic in goede banen te leiden. Ontwikkeling en toepassing van chemische recycling heeft kansen om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren, benadrukt Stijnen. “Chemische recycling is een onmisbare nieuwe schakel in een circulaire economie voor plastic.”

Onmisbaar

In Nederland wordt momenteel iets meer dan 30% van alle plastic afval gebruikt voor recycling. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat de 100% wordt aangetikt. Wil Nederland in de buurt komen van deze ambitieuze doelstelling, dan vergt dat aandacht voor de potentie van chemische recycling. Dat dit proces een sterke impuls kan geven aan de recycling van plastics heeft twee redenen. Enerzijds kunnen met chemische recycling afvalstromen worden verwerkt die een zodanige kwaliteit hebben dat ze niet in aanmerking komen voor mechanische recycling. Anderzijds levert chemische recycling een dusdanig hoogwaardig eindproduct op dat hiermee opnieuw kwaliteitsplastic kan worden geproduceerd. 

Belangrijke kans

In alle uithoeken van de wereld worden kansen bestudeerd om de lineaire economie om te buigen naar een duurzame circulaire economie met behulp van innovatieve technologieën. Het oppakken van die technologieën, zoals chemische recycling, kan zich manifesteren als een belangrijke kans voor Nederland en de Nederlandse industrie. Chemische recycling wordt op dit moment nog beperkt ingezet voor de recycling van kunststofafval. Diverse Nederlandse bedrijven hebben echter concrete initiatieven hiertoe aangekondigd. Het realiseren van de gewenste schaalvergroting vereist innovatie, geharmoniseerd beleid, afstemming binnen de recyclingketen en duidelijke trajecten om alle plastic afval waardevol te benutten. De betrokkenheid van de gehele waardeketen in combinatie met een (inter)nationaal beleidskader zijn in dit verband van groot belang.

Verontreinigde stromen

Bij het recyclen van plastic afvalstromen vindt momenteel vrijwel volledig plaats middels mechanische recycling. Deze technologie heeft echter onvoldoende potentieel om de totale berg aan plastic afval opnieuw als hoogwaardig basismateriaal te gebruiken: mechanische recycling heeft als nadeel dat dit proces en goede inzameling en betrouwbare sortering vergt van het afvalmateriaal. Chemische recycling kent een bredere tolerantie. Ook verontreinigde en afvalstromen van gemengde kunststoffen laten zich daarmee verwerken tot een hoogwaardig eindproduct. Het optimale scenario bestaat uit een combinatie van mechanische en chemische recycling, waarmee verschillende afvalstromen leiden tot verschillende recyclaat-kwaliteiten. De eindresultaten zijn daarmee geschikt voor toepassing in verschillende producten.

Circulaire economie

Het thema recycling en circulariteit is zo nadrukkelijk urgent en actueel dat er een specifiek evenement voor is opgezet afgelopen week. Organisator ervan is Versnellingshuis Nederland Circulair!, dat van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari, De Week van de Circulaire Economie op de agenda heeft gezet. Ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen stelden hun deuren open om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. Ook hergebruik van plastic afval en chemische recycling kwamen deze week aan de orde. Meer informatie: deweekvandecirculaireeconomie.nl

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Theo Stijnen, Director PlasticsEurope Nederland, Tel: 06-12507642, email: theo.stijnen@plasticseurope.org.