Plastics Europe blij met UNEP’s stap dichter bij wereldwijd plastics verdrag  

Parijs – (2 juni 2023) – Het tweede Intergouvernementele Onderhandelingscomité (INC-2) voor een wereldwijd verdrag tegen plasticvervuiling is afgesloten. Virginia Janssens, directeur van Plastics Europe, gaf na afloop de volgende verklaring:

“Om plasticvervuiling in 2040 te hebben beëindigd, moeten we urgente en ambitieuze actie ondernemen. Een versnelling van circulariteit vereist dat we marktvraag naar circulaire plastics creëren, de inzameling, sortering en recycling wereldwijd fors opschalen en een financieringssysteem creëren om enorme investeringen gedaan te krijgen om dit mogelijk te maken.

Hoe moeilijk het is om tot overeenkomst te komen in een dergelijk ambitieus en belangrijk onderhandelingsproces blijkt wel uit de intensiteit van de discussie tot nu toe. Het is cruciaal dat de onderhandelingen met urgentie worden voortgezet om doelstellingen en tijdsschema voor een verdrag te kunnen halen. Daarom zijn we blij met de beslissing om UNEP te machtigen voor het opstellen van een eerste voorstel – een zogeheten “zero draft” – die de basis legt voor verdere inhoudelijke discussie en onderhandelingen tijdens INC-3. 

Ondanks krappe deadlines en verschillen van inzicht tussen belanghebbenden, zijn we positief over de atmosfeer waarin de discussies zijn gevoerd en over de collectieve wil om tot een gemeenschappelijke visie over de transformatie van het plastic systeem te komen.

We zijn vol lof over de inzet van alle afgevaardigden voor het bereiken van een kwalitatief hoogwaardige overeenkomst die de juiste ‘evidence-based’ prioriteiten adresseert, zodat wordt gegarandeerd dat lokale gemeenschappen en gemeenten van een inclusieve transitie profiteren. Het risico van overhaaste onderhandelingen en beslissingen moet worden voorkomen, net als beslissingen die wel scoren in krantenkoppen en in het politieke debat, maar die wetenschappelijk en economisch aantoonbaar contraproductief zijn.

Wij steunen een holistische aanpak om plasticvervuiling te beëindigen, die gebaseerd is op het duurzaam produceren van plastics, onder de conditie van een diversificatie van feedstock en een verminderde afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. We zijn er ook van overtuigd dat duurzaam gebruik en consumptie van plastics wereldwijd één van de meest efficiënte manieren is om plasticvervuiling te beëindigen. Concreet betekent dit dat een verdrag moet voorzien in een aanpak die problematisch en onnodig plastic lokaal aanpakt en die is gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde methode.

Het verdrag moet verplichte en vrijwillige maatregelen, verplichtingen en criteria bevatten, verantwoordelijkheden voor alle betrokken stakeholders vastleggen en de juiste balans vinden tussen wereldwijde verplichtingen en nationale maatregelen. Eén universele aanpak in beleid en regelgeving is er niet.

Als organisatie zullen we reflecteren op tijdens INC-2 hebben gehoord en geleerd en kijken we uit naar het moment waarop de gesprekken worden voortgezet. Het intensiveren van de open en oplossingsgerichte dialoog tussen alle betrokken partijen in de aanloop naar INC-3 zal cruciaal zijn om het proces naar een overeenkomst vooruit te helpen.”

Download hier de position paper met vragen en randvoorwaarden die Plastics Europe inbracht bij INC2 in Parijs.