Partijen Rotterdamse haven zetten extra stap in aanpak plastic vervuiling

Plastic producerende bedrijven, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs hebben de handen ineen geslagen om plastic vervuiling in het havengebied tegen te gaan. In een formele overeenkomst, ondersteund door DCMR en Plastics Europe Nederland, bezegelden partijen hun samenwerking in de Taskforce Clean Sweep Rotterdam.

Met de overeenkomst zetten partijen een extra stap voor een schonere haven. Zo formaliseren zij in de overeenkomst de bestaande uitwisseling van kennis en ervaring, waardoor maatregelen ter voorkoming van vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken breder en effectiever opgepakt kunnen worden. De financiële middelen die partijen inleggen worden ook ingezet voor het schoonmaken van vervuilde plaatsen in de haven.

Waardering Staatssecretaris van IenW

De Taskforce is twee jaar geleden ontstaan toen de Plastic Soup Foundation aandacht vroeg voor grote hoeveelheden plastic korrels in het water en op de oevers van de Rotterdamse haven. Gaandeweg is het concreet aanpakken van vervuilde plekken in de haven uitgegroeid tot een breed programma, met aandacht voor onder meer structurele verbeteringen en bewustwording van medewerkers. Het initiatief oogst daarmee waardering van Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Verkeer en Waterstaat

‘Ik waardeer alle inzet om te voorkomen dat (micro)plastics in het milieu terechtkomen. Daarom juich ik het initiatief van Leden Taskforce Clean Sweep Rotterdam van harte toe. Ik vind dit een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de plastic producerende industrie en relevante ketenpartijen om verantwoordelijkheid te nemen voor een schoon en leefbaar milieu. Ik zou ook andere plastic producerende bedrijven en ketenpartijen willen aanmoedigen om het hetzelfde te doen.’

Zie ook het persbericht over de oprichting van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam: Bedrijven en overheden samen tegen vervuiling haven Rotterdam | Port of Rotterdam

Een schoonmaakactie in de Rotterdamse haven