Plastic waardeketen roept op tot vrij verkeer van afval binnen EU

Circulaire plastics transitie vergt urgent vereenvoudiging Europese regels voor afvaltransport

Plastics Europe roept op tot het spoedig herzien van de Europese regelgeving voor het transport van afval binnen de EU (Waste Shipment Regulation – WSR), om de EU 2050-doelstellingen voor circulariteit en netto nul te ondersteunen. De huidige regels werken belemmerend voor het recyclen van plastic afval, waardoor te veel afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens verdwijnt. Alle partijen uit de plastic waardeketen steunen de oproep van Plastics Europe door het mede ondertekenen van een coalitie paper.    

De huidige EU-regels voor het verschepen van afval vereisen dat recyclers in de EU een goedkeuringsprocedure doorlopen alvorens plastic afval over grenzen binnen de Unie mag worden getransporteerd. Deze complexe zogeheten pre-consent-procedure, waarbij goedkeuring soms tot wel vier jaar op zich laat wachten, moeten recyclers voor elk afvaltransport opnieuw doorlopen.

De hindernissen die dit opwerpt voor een vrij transport van afval binnen de Europese markt, zorgt voor een nijpend tekort aan gerecycled en te recyclen plastic en frustreert investeringen in de benodigde infrastructuur en innovatieve technieken voor recycling, zoals chemische recycling.

Een herziening van artikel 14 zou ervoor moeten zorgen dat afval voortaan binnen de EU blijft. Door een geharmoniseerd en vereenvoudigd administratief proces en versnelde ‘pre-consent’ procedure, waardoor plastic afval makkelijk naar erkende en gecertificeerde recyclers kan worden verscheept. Op deze manier krijgt de Europese markt voor recycling een lift, is gewaarborgd dat het op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt en draagt het bij aan een versnelling van de circulaire transitie.

Virginia Janssens, Managing director van Plastics Europe: “Voor een circulaire economie hebben we dringend behoefte aan toegang tot zo veel mogelijk te recyclen materiaal en kwalitatief hoogwaardig plastic afval. We moeten zo snel mogelijk een einde maken aan de absurde situatie waarin recyclers alleen plastic afval uit de eigen thuismarkt mogen inzetten, of zelfs jaren moeten wachten op goedkeuring voor ze afval uit andere lidstaten kunnen ontvangen. De interne Europese markt voor afval moeten we nu veilig stellen.”

In april dit jaar publiceerde Plastics Europe “ReShaping Plastics: routes naar een circulair en klimaatneutraal Europees plastics systeem”. Een onafhankelijke studie die de meest begaanbare transitiepaden en maatregelen voor een net zero plastics industrie in 2050 in kaart bracht. De studie bevestigt de noodzaak voor een versnelde systeemverandering en laat zien dat circulariteit op korte en langere termijn het vliegwiel is voor substantiële CO2-reducties in het systeem. Het laat ook zien dat we alle mogelijke acties en maatregelen – upstream en downstream – moeten nemen, inclusief mechanische en chemische recycling, de inzet van alternatieve ruwe grondstoffen (zoals bio) en (re)design van producten voor recycling en hergebruik.   

In een reactie op het rapport pleitte Plastics Europe onder meer voor een stabiel, lange-termijn-georiënteerd en consistent overkoepelend Europees regelgevend kader en tegelijk ook steun voor innovaties. Het wegnemen van hindernissen in EU-regelgeving voor afvaltransport binnen de Unie zou een eerste belangrijke stap zijn en een proeve van de gezamenlijke aanpak die nodig is om duurzame verandering tot stand te brengen.

Plastic recycling