Plastics Europe publiceert 2e editie van het ‘Circulaire Economie voor plastics’ rapport 

De rapportage is mede basis voor een intensievere dialoog met stakeholders over de transitie van de plastics industrie naar circulair en klimaatneutraal in 2050. Ondanks positieve trends en ontwikkelingen, laat het rapport ook zien dat een versnelling nodig is om de circulariteitsdoelstellingen in Europa te halen.  

Plastics Europe, de Europese vereniging voor plastics producenten, presenteert vandaag de 2e editie van ‘Een Circulaire Economie voor plastics – een Europees overzicht’. Dit is een gedetailleerde rapportage met een overzicht van de plastics stromen die samenhangen met de productie, conversie, consumptie, afvalverwerking, recycling en het gebruik van gerecycled plastic in Europa in 2020. 

Volgend op de recente publicatie van het SYSTEMIQ “ReShaping Plastics” rapport en daramee samenhangende acties die Plastics Europe heeft aangekondigd, geeft dit rapport een nadere analyse van de status quo en de levensloop van plastics in Europa anno 2020. Het is daarmee een referentie voor het meten van voortgang richting hogere niveaus van recycling en gerecyclede content. En de cijfers over 2020 kunnen worden afgezet tegen de Europese doelen, zoals vastgelegd en vastgesteld in de PPWD (Packaging and Packaging Waste Directive) en de CPA (Circular Plastics Alliance).

Met als context de uitzonderlijke omstandigheden in 2020, steeg de productie van post-consumptie gerecycled plastic dat jaar met 12% ten opzichte van 2018. Het gebruik van recyclaat in nieuwe producten groeide met 15%, tot 4.6 miljoen ton, waarmee de trend naar hogere niveaus van circulariteit in het plastic systeem is ingezet.

Uit de cijfers blijkt ook dat de hoeveelheid plastic afval die na consumptie voor recycling wordt aangeboden met 8% is gestegen ten opzichte van 2018, waarmee het recycling percentage uitkomt op 35%. Niettemin werd in totaal 65% van het plastic afval na consumptie gestort of belandde in de verbrandingsovens.

Het overall Europese recyclingpercentage voor verpakkingen is 46% (overeenkomstig de oude in de PPWD gehanteerde rekenmethode), in vergelijking met 42% in 2018. De gerecycleerde content in verpakkingen nam toe met 43% ten opzichte van 2018 en was daarmee ook bemoedigend.

De positieve ontwikkelingen in cijfers over 2020 ten spijt, bevestigen de cijfers ook dat de voortgang sneller moet om de doelen voor circulariteit op de middellange en lange termijn te kunnen halen. Nadere analyse leert dat de huidige capaciteit voor recycling zou moeten verdubbelen om aan de doelen van de PPWD en de CPA te kunnen voldoen. Als industrie onderkennen we de noodzaak voor een snellere systeemverandering en steunen we een streven daartoe. Investeringen in nieuwe technologieën zijn ook al verder opgevoerd: European plastics producenten hebben tot 2030 bijvoorbeeld voor 7.2 miljard euro aan investeringen in chemische recycling gepland, waarmee een extra 3.4 miljoen ton plastic in Europa kan worden gerecycled.

Plastics Europe is vooral blij met de aanstaande herziening van de EU Richtlijn voor Afval (de Waste Framework Directive), omdat die voorziet in wetgeving waarmee een snellere ontwikkeling van benodigde capaciteiten mogelijk wordt gemaakt.

Het rapport gaat ook in op het zogeheten data-gap: het gat tussen de hoeveelheid geproduceerde plastic voor consumptie en de hoeveelheid plastic die als afval wordt ingezameld. Deels is dit te verklaren doordat plastic producten nog steeds in gebruik zijn. Voor Plastics Europe en haar leden is het een prioriteit om, in samenwerking met partners in de waardeketen, te investeren in verder onderzoek naar onderliggende redenen ter verklaring voor data-gap. Voor een beter begrip en om de hoeveelheid in gebruik zijnde plastics beter te kunnen onderscheiden van andere afvalstromen.

De link naar het volledige rapport: https://bit.ly/3OwXxe1 (engels)

Hier vindt u ook het volledige engelstalige persbericht.