OCS wordt een intrinsiek onderdeel van het dna van plasticseurope

Brussel, 15 oktober 2020

Actieplan voor een Europees certificeringsschema voor nul pellet verlies onthuld

PlasticsEurope, de pan-Europese handelsvereniging die kunststofproducenten vertegenwoordigt, lanceerde vandaag haar jaarlijkse voortgangsrapport Operation Clean Sweep® (OCS) waarin de balans wordt opgemaakt van de vorderingen die onze leden hebben gemaakt samen met de waardeketen om het verlies van pellets in elke omgeving te beëindigen. Bij deze gelegenheid heeft PlasticsEurope,samen met de kunststof waardeketen, haar actieplan onthuld voor de ontwikkeling van een Europees certificeringsschema voor nul pellet verlies tegen 2022. Het zal gemeenschappelijke vereisten stellen op basis van de zes pijlers van de OCS-belofte die regelmatig zullen worden gecontroleerd door geaccrediteerde derden. Het doel is om in 2025 alle bij PlasticsEurope aangesloten bedrijven extern te laten auditen.

“Deze aanpak zal de kunststofindustrie in staat stellen om op transparante wijze haar inspanningen te tonen waarmee zij concrete maatregelen implementeren om pelletverlies in het milieu te voorkomen”, legt dr. Markus Steilemann, CEO van Covestro en President van PlasticsEurope uit.“ Dit is een open uitnodiging aan de waardeketen van kunststoffen om zich bij ons aan te sluiten”.

Pellets, poeders en vlokken zijn verschillende soorten grondstoffen die worden omgezet in plastic producten. Hoewel in de hele kunststofindustrie strenge milieu-, veiligheids- en kwaliteitscontroles worden toegepast, kan onbedoeld verlies van pellets optreden in verschillende stadia langs de waardeketen. Het OCS-programma geeft bedrijven aanbevelingen over hoe ze nul pelletverlies kunnen bereiken en is een essentieel onderdeel van de 2030 Voluntary Commitment van PlasticsEurope.

The plastics value chain’s support for OCS continued to grow in 2019 when close to 700 companies joined the programme, amongst which three additional major European ports, handling plastic pellets – Cartagena, Tarragona (ES) and Felixstowe (UK). Moreover, PlasticsEurope reached an important milestone by extending the OCS membership to 100% of its members to which the pledge is applicable.

De steun van de kunststofwaardeketen voor OCS bleef groeien in 2019 toen bijna 700 bedrijven toetraden tot het programma, waaronder drie grote Europese havens die plastic pellets verwerken – Cartagena, Tarragona (ES) en Felixstowe (VK). Bovendien bereikte PlasticsEurope een belangrijke mijlpaal door het OCS-lidmaatschap uit te breiden tot 100% van zijn leden waarop de belofte van toepassing is.

“Ik ben er trots op dat PlasticsEurope de eerste handelsvereniging ter wereld is die OCS verplicht stelde voor haar leden”, zegt Virginia Janssens, Managing Director van PlasticsEurope. “Het wereldwijde probleem van het verlies van pellets kan alleen worden opgelost door samen actie te ondernemen, samen met de volledige waardeketen van kunststof”, voegt Virginia Janssens toe.

PDF DOCUMENT PERSBERICHT ENGELS

PDF DOCUMENT PERSBERICHT NEDERLANDS

Pers Contact

PlasticsEurope Nederland

Josepha van Kollenburg

Communicatie Manager

Tel: +31 (0)6 52 82 35 18

josepha.vankollenburg@plasticseurope.org

Achtergrond informatie:

De zes toezeggingen van OCS in Europa

Het OCS-programma is gebaseerd op zes pijlers: verbetering van de inrichting van de werkplek om lekkages te voorkomen en aan te pakken, Interne procedures maken en publiceren om «Zero pellet loss» doelstellingen te behalen, training en verantwoordelijkheid van werknemers, audits, wettelijke naleving en bewustmaking van partners in de waardeketen.

Wat is OCS?

PlasticsEurope is de Europese coördinator van het wereldwijde initiatief “Operation Clean Sweep®” – het programma voor nul pelletverlies. Als zodanig stimuleert PlasticsEurope de hele waardeketen van kunststoffen, of het nu gaat om aangesloten bedrijven, logistieke dienstverleners, vervoerders, verwerkers of recyclers, om zich bij het programma aan te sluiten en het in hun dagelijkse activiteiten te implementeren.

Het volledige rapport is hier beschikbaar en te vinden op www.opcleansweep.eu en www.plasticseurope.org.

Verdere activiteiten ter ondersteuning van de strijd tegen zwerfvuil op zee zijn te vinden op www.marinelittersolutions.org.