Future proof plastics 2019

De Toekomst van Kunststof is circulair

Er is een toekomst voor plastic als bedrijven, overheden en burgers samen werken aan het sluiten van de waardecirkel en zo min mogelijk grondstoffen verspillen. Dat is een van de conclusies van het zeer geslaagde en drukbezochte seminar Future Proof Plastics. Op 18 november verzamelden zich op uitnodiging van Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland ruim 160 deelnemers en acht sprekers in Diergaarde Blijdorp om vanuit verschillende invalshoeken en in een open dialoog te praten over de toekomst van kunststof. Het feit dat het nu echt tijd is voor een gedragsverandering liep als rode draad door de presentaties en discussie. Bekijk hier de filmimpressie.

Onder het toeziend oog van de rondzwemmende vissen en haaien in hun helderblauwe zeewater hebben de sprekers hun ideeën geschetst over kunststof als onderdeel van de circulaire economie. Erik Zevenbergen (Diergaarde Blijdorp), Patricia Vangheluwe (PlasticsEurope), Ton van der Giessen (Van Werven), Wilma Dierkes (Universiteit Twente), Anita Veenendaal (Keykeg), Ben Bruens (Unilever), Arnoud Passenier (ministerie I&W) en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga maakten duidelijk welke overwegingen, doelstellingen en voorwaarden daarbij spelen. De presentaties kunnen via deze link bekeken worden.

Terugdringen wegwerpgedrag

Volgens Vangheluwe is niet plastic het probleem, maar het plasticafval. Omdat post-consumer materiaal onvoldoende wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten, is het nodig te focussen op end-of-life oplossingen. Zij stelt dat de Europese doelstellingen te bereiken zijn door afval beter in te zamelen en door innovaties, zoals chemische recycling. Passenier maakt duidelijk dat de Nederlandse overheid nadrukkelijk een verbindende rol wil spelen bij innovatie en het terugdringen van wegwerpgedrag. Het idee een publiekscampagne te starten voor een beter bewustzijn van consumenten wordt door de zaal met enthousiasme ontvangen. “Grijs is het nieuwe groen”, aldus Bruens. Unilever wil in 2025 voor de helft minder afhankelijk zijn van virgin materiaal door de keuze voor alternatieve modellen en formaten en gebruik van gerecyclede kunststoffen. “Wij vertellen consumenten dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn en onderbouwen de keuze voor gerecycled materiaal ook in onze reclamecampagne.”

Alternatieve gedragingen

Van der Giessen ziet subsidies niet als oplossing om gerecycled kunststof concurrerend op de markt te brengen. “Het verstoort de continuïteit van een succesvol businessmodel.” Hij pleit voor sturende maatregelen van de overheid voor meer balans in beprijzing, verplicht uitsorteren en een verbod op het verbranden van recyclebaar bedrijfsafval. Kortom, het is tijd voor Future Proof Plastics 3.0. Ook Plastic Soup Surfer Merijn Tinga is een warm pleitbezorger voor 100 procent inzameling en het verzamelen van meer data over afvalstromen. “Je kunt investeren in recycling, maar voor een schildpad maakt het niet uit in welke soort plastic hij bijt. Het gaat niet om het plastic zelf, maar om hoe we er mee omgaan. We komen er alleen met alternatieve gedragingen. Dát is de toekomst van kunststof.” Lees hier het volledige artikel over Future Proof Plastics.

De gehele foto-impressie kunt u hier bekijken.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PlasticsEurope Nederland, Theo Stijnen, theo.stijnen@plasticseurope.org, tel. 06-12507642.