Kwartaalrapport Q3 2022 (EN)

Een uitgebreid kwartaaloverzicht van de economische ontwikkeling in Europa, met de focus op plastic producenten.

Het rapport voor het derde kwartaal van 2022 schetst een duidelijk en gestructureerd beeld van de recente ontwikkelingen in de Europese Unie (EU27) op de volgende vlakken, met gebruik van officiële cijfers: BBP en productie van de verwerkende industrie; productie van plastics en producentenprijzen; buitenlandse handel in primaire vormen van plastics.