Feedback Plastics Europe op herzieningsvoorstel Verpakkingenrichtlijn – kans voor versnellen naar circulaire plastic verpakkingen

De leden van Plastics Europe willen de transitie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen in Europa versnellen. Het voorstel van de Europese Commissie voor een herziening van de Verpakkingenrichtlijn kan die katalysator zijn voor een transformatie van de verpakkingsindustrie, door te verzekeren dat alle plastic verpakkingen recycleerbaar worden, door de toepassing van recyclaat te stimuleren en door een impuls te geven aan hergebruik bij vele verpakkingstoepassingen.

Maart 2023