Inbreng op consultatie nationale circulaire plastic norm

Plastics Europe staat pal voor het drieledige doel dat het wetsvoorstel voor een nationale circulaire plastic norm zegt na te streven, te weten: het gebruik van circulair plastic aanmoedigen, de CO2-uitstoot reduceren door een vervanging van fossiele grondstoffen door recyclaat en biobased en een stap voor stap loskoppelen van de productie van nieuw plastic (virgin) van fossiel. Wel is de ene stap voorwaardelijk voor de ander, waardoor vormgeving van een nationale maatregel nauw luistert.

In haar reactie op de internetconsultatie zegt Plastics Europe dat het wetsvoorstel nog onvoldoende houvast geeft om aan te nemen dat gewenste positieve effecten worden gerealiseerd. Daarom pleit zij het voorstel nog eens goed te toetsen op onder meer impact en uitvoerbaarheid. En om een nationale norm mee te nemen in een bredere beschouwing en weging van wat nodig is om de verduurzaming van de hele Nederlandse plastic keten te versnellen.

Lees onze volledige reactie hier