The Plastics Transition

Mapa drogowa naszej branży do cyrkularnego i zeroemisyjnego netto systemu tworzyw sztucznych w Europie do 2050 roku

Plastics Europe wraz ze swoimi firmami członkowskimi podzielają obawy społeczne dotyczące wpływu europejskiego systemu tworzyw sztucznych na zmiany klimatyczne, a także te związane z odpadami tworzyw sztucznych oraz wspólnie uznają konieczność wspierania zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne są niezastąpionym materiałem w wielu zastosowaniach i mają do odegrania kluczową rolę w umożliwieniu transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i wspieraniu konkurencyjności wielu sektorów w Europie.

Naszym celem jest stworzenie w pełni zrównoważonego systemu tworzyw sztucznych, który w dalszym ciągu będzie spełniał konsumenckie i społeczne potrzeby, wspierając jednocześnie transformację wielu sektorów na dalszych etapach łańcucha wartości i pozostając strategicznym zasobem europejskiej gospodarki.

Po raz pierwszy nasza branża zjednoczyła się wokół niezwykle ambitnego, a jednocześnie realistycznego planu przeprojektowania europejskiego systemu tworzyw sztucznych – mapy drogowej The Plastics Transition. Mapa odzwierciedla dogłębną zmianę kulturową, jaka zaszła w naszej branży. Będzie wskazywać kierunek branży i prowadzić nas przez najbliższe lata.

Jesteśmy w momencie kluczowym dla transformacji systemu tworzyw sztucznych. Musimy zwiększyć wysiłki, aby osiągnąć ambitne cele.

ANNA KOZERA-SZAŁKOWSKA – Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe Polska

Wierzymy, że mapa drogowa w znaczący sposób przyczyni się do promowanie dialogu i współpracy z naszym łańcuchem wartości i decydentami. Mapa drogowa ma charakter dynamiczny i będzie sukcesywnie aktualizowana w oparciu o nowe fakty i zmiany w otoczeniu naszej branży, sprzyjające rozwiązania polityczne, zaangażowanie łańcucha wartości, a także postępy branży.

Tworzywa sztuczne mają do odegrania zasadniczą rolę dla powodzenia transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i wspierania konkurencyjności europejskiej gospodarki. Mapa The Plastics Transition to kompas na drodze tej transformacji.

Umberto Credali
Basell Orlen Polyolefins
Katarzyna Byczkowska - BASF

Nasza Mapa Drogowa wyznacza ścieżkę, dzięki której Europa może zachować korzyści płynące z konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu i dalej przewodzić cyrkularnej transformacji systemu tworzyw sztucznych na świecie.

Katarzyna Byczkowska
BASF

Mapa Drogowa The Plastics Transition oddaje aktywne podejście branży tworzyw sztucznych do rozwiązywania współczesnych wyzwań.

Maciej Dobrzyński
Covestro

Czasu na fundamentalne decyzje jest coraz mniej. Dlatego nasza Mapa Drogowa wyznacza kamienie milowe na rok 2030, kluczowe działania i wskaźniki do osiągnięcia wspólnych dla branży celów.

Martyna Matelska-Jucha
Borealis

Nie mamy złudzeń co do skali, złożoności, kosztów oraz czasu niezbędnych do realizacji transformacji. Dlatego, aby w pełni osiągnąć jej potencjał, w naszej Mapie Drogowej realistycznie rozkładamy jej składowe w czasie.

Michat Łukawski
Dow

Mapa Drogowa to szansa dla całego łańcucha wartości, aby włączyć się do dyskusji i zidentyfikować obszary, w których możemy się wspierać.

Piotr Kwiecień
SABIC

3 strategiczne filary transformacji

Mapa drogowa przestawia 3 strategiczne filary. Do każdego z nich dołączone są uzupełniające biznesowe case studies.

Tworzenie cyrkularnego systemu tworzyw sztucznych

Producenci tworzyw sztucznych opracowują nowe rozwiązania w zakresie ponownego użycia produktów, projektowania i modeli biznesowych. Rozwiązania te obejmują wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych, dalszy rozwój recyklingu mechanicznego i chemicznego oraz zwiększanie produkcji tworzyw sztucznych z biomasy i technologii wychwytywania i wykorzystywania węgla. Do dalszego rozwoju potrzebne są dostępność cyrkularnych surowców oraz stymulowanie popytu i inwestycji w zakresie cyrkularnych rozwiązań.

Pomoc w osiągnięciu zeroemisyjności netto w całym cyklu życia tworzyw sztucznych

Dźwignie niezbędne do osiągnięcia celu zerowych emisji gazów cieplarnianych (GHG) obejmują zwiększenie efektywności energetycznej, dostępność paliw niskoemisyjnych, produkcję przy użyciu niskoemisyjnej energii elektrycznej oraz wykorzystanie technologii wychwytywania i składowania węgla. Będzie to wymagało dostępu do niskoemisyjnej energii, wyrównania warunków w stosunku do światowych konkurentów, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz redukcji ilości odpadów tworzyw trafiających do spalarni.

Promowanie zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Produkcja i wykorzystanie tworzyw sztucznych w sposób bezpieczny dla zdrowia człowieka i środowiska jest najważniejsze. Firmy członkowskie Plastics Europe nieustannie opracowują nowe działania, narzędzia i metodologie, aby spełnić zobowiązania prawne oraz wspierać bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Obejmują one współpracę z partnerami w łańcuchu wartości, bezpieczne zarządzanie dodatkami, eliminowanie strat pelletu podczas produkcji oraz współpracę w celu przezwyciężenia luk w wiedzy i zapobiegania wyciekom.

Przemysł o strategicznym
znaczeniu dla Europy

Tworzywa sztuczne są materiałem o strategicznym znaczeniu dla europejskiej gospodarki, stosowanym w niemal każdym sektorze, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, opakowaniowym, dóbr konsumpcyjnych, ochronie zdrowia czy energii odnawialnej.

Kliknij na wybrany sektor, aby dowiedzieć się więcej

ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

Tworzywa sztuczne wykorzystywane są do produkcji folii rolniczych chroniących uprawy przed szkodnikami i chorobami, minimalizujących parowanie wody i zwiększających plony. Ponadto opakowania z tworzyw redukują marnowanie żywności, wydłużając czas przydatności do spożycia i zabezpieczając świeże produkty podczas transportu i przechowywania.

ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA

Tworzywa sztuczne stanowią barierę ochronną przed wilgocią i kurzem, które mają szkodliwy wpływ na elementy elektroniczne. Ze względu na to, że są lekkie, znakomicie nadają się do produkcji przenośnych urządzeń elektronicznych. Trwałe tworzywa mają także kluczowe znaczenie przy rozbudowie infrastruktury do przesyłu energii, co jest niezbędne do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

ZDROWIE

Nowoczesna ochrona zdrowia nie byłaby możliwa bez tworzyw sztucznych wykorzystywanych w wielu wyrobach medycznych, których istnienie przyjmujemy za oczywiste. Tworzywa w medycynie są stosowane wszędzie – środkach ochrony osobistej personelu, sterylnych strzykawkach, workach na krew do transfuzji, zastawkach serc, „sztucznej skórze” do leczenia oparzeń czy wyrobach ortopedycznych. Innowacje w zakresie tworzyw umożliwiają postępy w medycynie, a technologia druku 3D otworzyła możliwość wykorzystania ich do bio-drukowania narządów, skóry, kości, chrząstek, tkanek i naczyń krwionośnych.

BUDOWNICTWO

Tworzywa sztuczne znajdują coraz szersze zastosowanie w izolacji budynków ze względu na ich doskonałe właściwości w tym zakresie, dzięki czemu pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania czy chłodzenia budynków. Ze względu na odporność na korozję wykorzystuje się je do wytwarzania rur i kształtek do instalacji wodno-kanalizacyjnych. Służą także do produkcji energooszczędnych okien i drzwi oraz odpornych na warunki atmosferyczne pokryć dachowych i elewacyjnych.

ENERGIA ODNAWIALNA

Tworzywa sztuczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju czystych, wydajnych i trwałych rozwiązań w zakresie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, w tym turbin wiatrowych i paneli słonecznych, a także pojazdów napędzanych energią elektryczną lub wodorem. Rozwiązania te redukują emisje gazów cieplarnianych i zwiększają efektywność wykorzystania zasobów.

MOTORYZACJA

Tworzywa sztuczne pomagają zmniejszyć masę pojazdów i zużycie paliwa. Ze względu na elastyczność, trwałość i lekkość są stosowane w poduszkach powietrznych, pasach bezpieczeństwa, panelach drzwiowych i wielu innych częściach. Dzięki wysokiej odporności na uderzenia i korozję znakomicie sprawdzają się też w elementach zewnętrznych (zderzaki, maski itp.). Są również wykorzystywane w obudowach akumulatorów pojazdów elektrycznych i pomagają poprawić efektywność energetyczną, kluczową dla rozwoju elektromobilności na dużą skalę.

Żywy dokument

Opracowany na zlecenie Plastics Europe w 2021 r. raport ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie przedstawił niezależne spojrzenie na możliwość osiągnięcia unijnych celów w zakresie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych oraz cyrkularności do roku 2050.

Mapa drogowa The Plastics Transition wyznacza ramy transformacji, kamienie milowe na rok 2030 oraz wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów, identyfikowanie wąskich gardeł i znajdowanie rozwiązań niezbędnych do ciągłego rozwoju. Na podstawie zagregowanych wyników badania ankietowego przeprowadzanego wśród członków Plastics Europe, postępy branży będą mierzone zgodnie z określonymi wskaźnikami dotyczącymi cyrkularności i emisji gazów cieplarnianych (GHG), a następnie oceniane i w transparentny sposób raportowane.

Tworzywa – Fakty 2023 w pigułce

Publikacja Tworzywa – Fakty w pigułce prezentuje wstępne światowe i europejskie dane dotyczące produkcji tworzyw sztucznych. Zawiera również podstawowe informacje na temat europejskiego przemysłu tworzyw, obrotów, partnerów handlowych oraz wstępne dane dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie.

Kluczowe dane

Wykresy są interaktywne. Najedź kursorem, aby uzyskać więcej informacji.

Dzięki wsparciu decydentów i zacieśnieniu współpracy z partnerami w łańcuchu wartości cyrkularne tworzywa sztuczne będą mogły się rozwijać i stopniowo zastępować tworzywa z surowców kopalnych.

UE 27+3, w mln ton, 2021-2050 (analiza Deloitte, 2023)

W euro na jedną wyprodukowaną tonę, szacunki na lata 2021-2050 (analiza Deloitte)

Redukcja wynikająca z zastosowania wszystkich dźwigni i mechanizmów produkcji tworzyw o zerowych emisjach netto; maksymalizacji efektywności energetycznej, wykorzystania do produkcji niskoemisyjnej energii elektrycznej, stosowania paliw niskoemisyjnych oraz inwestowania w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Cykl życia tworzyw sztucznych w Europie

Wielkość rynkową europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych można mierzyć na różnych etapach łańcucha wartości

Kliknij na wybrany etap, aby dowiedzieć się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?