Zrównoważone wykorzystanie

Tworzywa sztuczne w życiu codziennym

Tworzywa sztuczne stanowią centralny element stale rozszerzającej się gamy innowacji, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, zwiększenia długości życia i lepszego działania na co dzień. Dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu wyroby z tworzyw, od momentu ich zakupu aż po wycofanie z eksploatacji, mogą przynieść społeczeństwu i środowisku realne korzyści.

Oto kilka przykładów na to, w jaki sposób tworzywa sztuczne przyczyniają się do zwiększenia komfortu naszego życia.

Budownictwo

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w UE; tworzywa sztuczne mogą przyczynić się do zmniejszenia tego zużycia. Podczas produkcji wyrobów budowlanych z tworzyw sztucznych i przekształcania ich w wyroby gotowe zużywa się mniej energii oraz zasobów niż w przypadku innych materiałów.

Czy wiesz, że…? Przez cały okres użytkowania izolacja z tworzyw  generuje ponad 200 krotne oszczędności w porównaniu z ilością energii wykorzystaną do jej produkcji.

Przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju sektora poprzez innowacje. Obejmują one zaawansowane technologicznie i trwałe wyroby izolacyjne, ramy okienne i systemy rur, które zwiększają trwałość konstrukcji i efektywność energetyczną budynków, przy jednoczesnym wykorzystaniu materiałów z recyklingu. Wyroby z tworzyw sztucznych do renowacji budynków i budowy nowych, efektywnych energetycznie, mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów UE w obszarze energooszczędności i energoefektywności.

Więcej informacji na temat udziału tworzyw sztucznych w zrównoważonym budownictwie

ImproMniejsze zużycie  paliwa przez pojazdy i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

Bez tworzyw sztucznych nie udałoby się osiągnąć obecnej efektywności energetycznej nowoczesnych pojazdów, a rozwój zrównoważonej mobilności w przyszłości również nie jest bez nich możliwy. Przemysł tworzyw sztucznych już teraz przyczynia się do zamykania obiegu materiałów w środkach transportu poprzez produkcję licznych wyrobów na potrzeby  projektowanych pojazdów czy części.

Czy wiesz, że…? Komponenty z tworzyw sztucznych ważą o połowę mniej niż podobne elementy wykonane z innych materiałów, co przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa o 25-35%.

Przemysł wspiera dążenie do zrównoważonego wykorzystania i neutralności klimatycznej, pomagając ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w transporcie dzięki lżejszym i paliwooszczędnym samochodom oraz innym pojazdom. Tworzywa sztuczne umożliwiają również przejście z pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi na pojazdy wykorzystujące energię odnawialną, w tym energię elektryczną i wodór.

Czy wiesz, że…? W całym okresie eksploatacji Twój samochód wyemituje 20 kilogramów dwutlenku węgla (CO2) mniej na każdy kilogram zmniejszonej masy samochodu. 

Tworzywa sztuczne stosowane w pojazdach sprawiają także, że pojazdy stają się bardziej bezpieczne i komfortowe, np. dzięki wygłuszeniu kabin samochodowych, nowoczesnym materiałom wykorzystanym w obiciach foteli czy dywanikach podłogowych. Nowoczesne tworzywa i kompozyty są wykorzystywane w zderzakach, drzwiach, pasach bezpieczeństwa, poduszkach powietrznych, deskach rozdzielczych, a nawet wałach napędowych, w znacznym stopniu przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa dzisiejszych pojazdów i pomagając ocalić życie tysięcy ludzi każdego roku. W kabinach niektórych samochodów (np. w przypadku obicia foteli i dywaników podłogowych) wykorzystuje się także materiały pochodzące z recyklingu.

Dowiedz się, w jaki sposób pojazdy stają się bardziej wydajne dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych.

Wspieranie innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia

Modern healthcare would be impossible without the many plastics-based medical products we take for granted. Plastics are Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnej służby zdrowia bez produktów medycznych z tworzyw sztucznych. Tworzywa są wszędzie, począwszy od środków ochrony indywidualnej, sterylnych strzykawek, worków na krew, kaniul dożylnych, zastawek serca, „sztucznej skóry” do leczenia oparzeń w nagłych przypadkach wyrobów ortopedycznych, aż po kapsułki leków zapewniające przedłużone ich  uwalnianie.

Innowacyjne tworzywa sztuczne stwarzają w dziedzinie opieki zdrowotnej, całkiem nowe, nieznane dotąd możliwości, takie jak drukowanie w technologii 3D elementów wspomagających leczenie skóry, kości i chrząstek, czy opracowywanie  nowych materiałów zdolnych do samoregeneracji. Dzięki zastosowaniu tworzyw w urządzeniach medycznych umożliwiających monitorowanie stanu zdrowia i samodzielne przyjmowanie leków, pacjenci mogą  bardziej aktywnie i samodzielnie dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Więcej informacji na temat innowacyjnych tworzyw sztucznych w obszarze opieki i profilaktyki zdrowotnej.

Opakowania z tworzyw sztucznych zabezpieczają żywność, a także zapewniają wysoki poziom higieny i bezpieczeństwa

Kluczowym obszarem, w którym tworzywa sztuczne odgrywają istotną rolę, są opakowania żywności. Opakowania z tworzyw sztucznych istotnie przyczyniają się do ograniczania ilości marnowanej żywności dzięki przedłużeniu jej trwałości i ochronie podczas transportu oraz przechowywania.

Czy wiesz, że…? Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) około jedna trzecia żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest co roku marnowana.

Opakowania z tworzyw sztucznych chronią żywność przed zanieczyszczeniem, natomiast bezpieczne zamknięcia zapewniają dodatkową ochronę i bezpieczeństwo konsumentom. Odpowiednie innowacyjne opakowania zapewniają odpowiednią jakość i bezpieczeństwo, w tym  sterylność ,wyrobów przeznaczonych do zastosowań medycznych i zdrowotnych.

Lekkie materiały opakowaniowe zmniejszają ilość emisji CO2 pochodzących z transportu żywności i innych towarów. Jednocześnie trwałość i wszechstronność opakowań z tworzyw oznacza, że towary mogą być dostarczane w idealnym stanie, a uszkodzenia i straty zostają zminimalizowane.

Dowiedz się, w jaki sposób opakowania z tworzyw sztucznych przyczyniają się do poprawy zdrowia i higieny.

Produkcja rolna przez cały rok

Wzrost wykorzystania tworzyw sztucznych w rolnictwie pomógł rolnikom zwiększyć produkcję upraw i obniżyć koszty żywności przy jednoczesnej poprawie jej jakości, a także zredukować wpływ ich działalności na środowisko.

Tworzywa sztuczne są wykorzystywane do ochrony upraw przed trudnymi warunkami pogodowymi, szkodnikami i chorobami oraz do przechowywania wody i minimalizowania jej strat. Szklarnie i tunele foliowe umożliwiają uprawę owoców i warzyw niezależnie od pory roku, tworząc najlepsze warunki klimatyczne do wzrostu i zmniejszając zapotrzebowanie na pestycydy.

Dowiedz się, w jaki sposób tworzywa sztuczne wspierają rolnictwo.

Efektywna elektronika

Technologie komputerowe, internet i komunikacja mobilna to szybko rozwijające się obszary, co nie byłoby możliwe bez nowej generacji tworzyw sztucznych. Pomogły one otworzyć nowy świat łączności, informacji i rozrywki dla znacznie większej części populacji, niż wcześniej sądzono.

Tworzywa sztuczne umożliwiają producentom zmniejszenie wielkości i masy oraz zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń elektronicznych. Osiąganie lepszych efektów mniejszym nakładem środków oznacza lżejsze i bardziej kompaktowe smartfony, laptopy i telewizory.

Dowiedz się, w jaki sposób tworzywa sztuczne są wykorzystywane w urządzeniach elektronicznych, z których korzystamy na co dzień.