Arkema

W lipcu 2022 r. Arkema wzmocniła swój Plan Klimatyczny i wyznaczyła sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 46% do 2030 r. (docelowo 2,0 MtCO2e) w porównaniu z 2019 r., włączając emisje z zakresu 3 (docelowo 85 MtCO2e).

Arkema od wielu lat pracuje nad zmniejszeniem swojego śladu węglowego. Plan Klimatyczny firmy jest wdrażany w zakresie każdej linii biznesowej i we wszystkich obiektach przemysłowych. Jedną z kluczowych dźwigni stał się przyjęty w 2013 roku Globalny Program Arkema Energy. W wyniku podejmowanych działań efektywność energetyczna procesów produkcyjnych poprawiła się o 15% w porównaniu z 2012 r., a celem jest zwiększenie wyniku do 25% do 2030 r.

Learn more