Covestro

Covestro wprowadziło na rynek innowacyjne rozwiązanie w zakresie Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP) – skanowalny znacznik Niaga.

Skanując znacznik Niaga, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP) i sprawdzić, z czego wykonany jest produkt i jak go zwrócić po każdym cyklu użytkowania. Pomaga to wszystkim uczestnikom łańcucha wartości, w tym podmiotom zajmującym się recyklingiem i producentom, zachować cenne surowce w obiegu, aby można je było wielokrotnie wykorzystywać. Za wkład w przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym projekt został wyróżniony nagrodą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w kategorii Paszport Produktu Cyfrowego.