ETRMA

TRWP (Tyre and Road Wear Particles) to drobiny powstające podczas standardowych warunków jazdy w wyniku tarcia między oponą a drogą.

Ze względu na swój rozmiar i skład cząstki te są powszechnie kojarzone z mikroplastikami. Aby lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na zagadnienia związane z TRWP, w 2018 r. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA) uruchomiło międzysektorową inicjatywę Europejską Platformę TRWP. Zrzesza ona sektory przemysłu, administrację publiczną i instytuty badawcze w celu dzielenia się wiedzą naukową i współtworzenia działań ograniczających wytwarzanie i uwalnianie drobin ze zużycia opon i dróg do środowiska.

Learn more