SABIC

Program „Safer Chemistry Programme” firmy SABIC powstał w 2020 roku, aby zarządzać stosowaniem niebezpiecznych chemikaliów w procesach produkcyjnych i ograniczać je.

Program obejmuje oddolne oceny portfolio, w ramach których przeanalizowano ponad 1800 substancji, z czego około 350 zidentyfikowano jako spełniające definicję „substancji budzących obawy” według SABIC. Substancje te zostały następnie sklasyfikowane przy użyciu wewnętrznego narzędzia określającego rangę poszczególnych substancji. Na tej podstawie wytypowano 50 priorytetowych substancji i poddano je dalszej ocenie pod kątem możliwości zastąpienia, wyeliminowania lub ograniczenia ich ilości w ofercie SABIC.

Learn more