Członkostwo

Zrównoważone wykorzystanie tworzyw – razem kształtujemy przyszłość

Plastics Europe jest europejskim stowarzyszeniem producentów tworzyw sztucznych posiadającym biura w całej Europie. Skupia blisko 100 firm członkowskich wytwarzających ponad 90% wszystkich polimerów, a naszym głównym celem jest wsparcie wdrażania rozwiązań zmierzających do osiągnięcia branżowych celów w zakresie zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ochrony klimatu.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych, obejmujący cały łańcuch wartości, tj. producentów polimerów, przetwórców i producentów urządzeń do obróbki, zatrudnia ok. 1,6 mln osób w ponad 60 000 przedsiębiorstwach, z których wiele ma status MŚP. Razem generujemy obroty w wysokości 360 miliardów euro.

Na poziomie globalnym Plastics Europe jest aktywnym partnerem Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych (WPC) i Światowej Koalicji na rzecz Tworzyw (GPA), przyczyniając się do wielostronnego dialogu na poziomie globalnym na temat tworzyw sztucznych w ramach UNEA-5.

Przyłącz się do Plastics Europe i zostań częścią tego stale rozwijającego się opiniotwórczego forum.

Plastics Europe

Członkostwo, które ma znaczenie

Dziesięć powodów, dla których warto dołączyć do Plastics Europe

„Jako stowarzyszenie przemysłu tworzyw sztucznych pracujemy na rzecz wiarygodnych, długoterminowych perspektyw dla naszej branży, za którymi będą przemawiały fakty.

Perspektyw tego, czym może i powinien stać się nasz przemysł. Perspektyw odpowiadających oczekiwaniom kluczowych interesariuszy i stanowiących punkt odniesienia dla wysiłków podejmowanych przez nasze stowarzyszenie w ramach różnych komisji i grup roboczych.”

Lucrèce Foufopoulos – Wiceprezes ds. poliolefin i gospodarki obiegu zamkniętego, Dyrektor ds. technologii, Borealis, Członek Komitetu Sterującego Plastics Europe

„Przynależność do Plastics Europe nie tylko pomaga w budowaniu sieci kontaktów z osobami o podobnym podejściu — wielką wartość ma również ciężka praca mająca na celu promowanie standaryzacji i najlepszych praktyk w naszej branży.

Doceniamy ogólnoeuropejski głos na rzecz promowania kluczowych kwestii branżowych poprzez ich popieranie, świadome przywództwo, doradztwo i rozwój kariery.”

Dr Markus Steilemann – Dyrektor Generalny Covestro, Prezes Plastics Europe