O nas

Plastics Europe określa swoją rolę jako inicjatora koniecznych zmian – również tych wykraczających poza przemysł tworzyw sztucznych.

Nasze ambicje

Tworzywa sztuczne to materiał kluczowy dla innowacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych, pomaga nam radzić sobie z kryzysem klimatycznym. To materiał, na którym wszyscy na co dzień polegamy, jednak obecność odpadów tworzyw jest nieakceptowalna w środowisku naturalnym. Tworzywa muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przemysł musi się rozwijać i na bieżąco dostosowywać – produkując tworzywa sztuczne w niskoemisyjnej gospodarce obiegu zamkniętego i zwiększając ich zrównoważone wykorzystanie, a także rozwiązując problem odpadów tworzyw sztucznych i dostrzegając ich wartość jako zasobu.

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszych firm członkowskich. Stał się motywacją do zmian, które zachodzą w naszej branży. Wiemy także, że przed nami jeszcze wiele wyzwań.

By na nie odpowiedzieć, zwiększamy wysiłki na rzecz redukcji ilości odpadów tworzyw sztucznych, promując ponowne wykorzystanie, zbiórkę i recykling odpadów tworzyw. Przyspieszyliśmy też przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego. Nasz cel to „zero tworzyw sztucznych na wysypiskach” i 100% odzysku odpadów tworzyw.

Naszym zobowiązaniem jako przemysłu jest zagwarantowanie, by tworzywa sztuczne wciąż zapewniały bardzo potrzebne korzyści społeczne przy jednoczesnym minimalizowaniu ich śladu środowiskowego. Oznacza to wspieranie ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej oraz paryskiego porozumienia klimatycznego – naszego wspólnego planu przyspieszenia transformacji na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy zdeterminowani, by wprowadzić trwałe, pozytywne zmiany.

To decydujący moment dla naszego przemysłu i całego łańcucha wartości tworzyw. Nasza przyszłość zależy od osiągnięcia założonych ambitnych celów. Musimy działać szybko, w oparciu o solidne podstawy naukowe i długoterminową wizję. Kluczowe znaczenie mają inwestycje w bardziej zrównoważony przemysł. Głównym wyzwaniem jest finansowanie tej transformacji przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności.

Pracujemy na rzecz przyszłości, którą cechują odpowiedzialne działania, partnerstwo i innowacje tworzone przez europejski przemysł tworzyw sztucznych. Nasza branża ma do odegrania zasadniczą rolę, jednak nie możemy dokonać tej transformacji samodzielnie. Wymaga ona zaangażowania i pracy na rzecz realizacji naszych wspólnych celów wszystkich podmiotów łańcucha wartości – producentów, właścicieli marek, konsumentów, podmiotów zajmujących się recyklingiem i przedstawicieli administracji.

Aby przyspieszyć zmiany, musimy wykorzystać siłę jednolitego rynku. Niezbędne są zharmonizowane polityki, regulacje promujące zbiórkę i recykling oraz zwiększone inwestycje.

W Plastics Europe z zaangażowaniem podchodzimy do zachodzących zmian i wspieramy naszych członków, partnerów i społeczności w tworzeniu rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości.