Zrównoważony Rozwój

Jako branża wierzymy, że do zrównoważonego rozwoju należy podchodzić we właściwy sposób.

Nie powinno się szukać zbyt łatwych rozwiązań, gdyż niekiedy rozwiązanie jednego problemu dzisiaj może stworzyć kolejny jutro. Równie ważna jest wizja długoterminowa, jak i potrzeba pilnego działania oraz skoordynowana praca nad wspólnymi celami.

Tworzywa sztuczne to materiał kluczowy dla innowacji oraz dla zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jednocześnie nieakceptowalna jest obecność odpadów tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym. Wykorzystanie tworzyw sztucznych musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Z tego powodu wzmacniamy nasze zaangażowanie w zrównoważoną produkcję i stosowanie tworzyw sztucznych, przy jednoczesnym utrzymaniu ich pozytywnego wkładu w rozwój zdrowego społeczeństwa i wzrostu gospodarczego. Oznacza to wzmożenie naszych wysiłków na rzecz ograniczenia ilości odpadów tworzyw sztucznych, promowania ponownego użycia, zbiórki i recyklingu oraz przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Oznacza to również minimalizowanie wpływu wszystkich obszarów naszej działalności na klimat poprzez większe wykorzystanie energii odnawialnej i alternatywnych surowców pochodzących z odpadów i z zasobów odnawialnych, a także wspieranie rozwoju technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

Jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzać długotrwałe pozytywne zmiany.

Chociaż nasza branża ma tu do odegrania zasadniczą rolę, transformacji nie możemy dokonać sami. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca z producentami, właścicielami marek, konsumentami, podmiotami zajmującymi się recyklingiem i decydentami politycznymi na rzecz realizacji naszych wspólnych celów.

Twórcy obiegu zamkniętego na rzecz zrównoważonej przyszłości

Gospodarka obiegu zamkniętego tworzyw polega na poznaniu i wykorzystaniu wartości tworzyw sztucznych jako zasobu o najmniejszym wpływie na klimat. Jednocześnie ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ilości odpadów tworzyw sztucznych.

Przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest niezwykle istotne. Musimy wykorzystać siłę innowacji i nowych technologii do znacznego zwiększenia ponownego wykorzystania i recyklingu, na przykład poprzez tworzenie produktów nadających się do recyklingu, a także poprzez wdrażanie bardziej innowacyjnych technik recyklingu.

Niezbędne są takie uzgodnienia polityczne i legislacyjne, które będą promować zharmonizowane zasady zbiórki odpadów oraz recykling mechaniczny, a także zachęcać do zwiększania celowych inwestycji w nowe technologie, takie jak np. recykling chemiczny.

Dowiedz się, jaki wkład ma Plastics Europe w przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. [po angielsku]

W kierunku neutralności klimatycznej

Powaga kryzysu klimatycznego wymaga pilnych działań, jeśli zależy nam na skutecznym zapobieganiu skutkom zmian klimatycznych poprzez stworzenie gospodarki niskoemisyjnej.

Przemysł tworzyw sztucznych już teraz przyczynia się do realizacji ambicji klimatycznych Europy. W większości zastosowań wykorzystanie tworzyw sztucznych pomaga zmniejszyć zużycie energii i emisję CO2, np. w sektorach budowlanym i transportowym. Tworzywa sztuczne umożliwiają również przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną, dzięki zastosowaniu elementów z tworzyw w turbinach wiatrowych, panelach słonecznych i pojazdach elektrycznych.

Wpływ wszystkich obszarów naszej działalności na klimat niwelujemy również poprzez zmiany naszych procesów produkcyjnych w kierunku oszczędności energii i zasobów naturalnych, poprzez coraz większe wykorzystanie energii odnawialnej i alternatywnych surowców (z odpadów i z zasobów odnawialnych), a także poprzez wspieranie rozwiązań w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla i w zakresie przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dowiedz się, jak zrównoważona produkcja, alternatywne surowce i energia odnawialna warunkują nasze przejście na gospodarkę niskoemisyjną. [Angielsku]

Inspirujące życie zgodne ze zrównoważonym rozwojem – od materiałów budowlanych nowej generacji po buty sportowe nadające się do recyklingu

Tworzywa sztuczne są podstawą bardzo wielu innowacji, które na co dzień zapewniają nam zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo oraz dłuższe i lepsze życie. Od momentu wytworzenia aż po fazę poużytkową tworzywa sztuczne i wyroby z nich wykonane zapewniają wymierne korzyści społeczeństwu i środowisku.

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystuje sięzalety tworzy w sztucznych w budownictwie, mobilności, opiecezdrowotnej, produkcji żywności, opakowaniach i sporcie. [Angielsku]

Rola tworzyw sztucznych w ochronie zdrowia

Nowoczesna opieka zdrowotna byłaby niemożliwa bez wielu produktów medycznych opartych na tworzywach sztucznych, których istnienie i stosowanie uważamy dziś za oczywiste. Tworzywa sztuczne są wszędzie, począwszy od sprzętu ochronnego dla personelu, sterylnych strzykawek, worków z krwią do transfuzji, przez rurki dożylne, zastawki serca, „sztuczną skórę” do leczenia oparzeń w nagłych wypadkach, urządzenia ortopedyczne, po polimerowe kapsułki zapewniające powolne uwalnianie leków. Innowacje w tworzywach sztucznych umożliwiają także postęp w opiece zdrowotnej.

Przeczytaj więcej o innowacyjnych tworzywach dla opieki zdrowotnej.  [Angielsku]

Innowacje na przyszłość

Od ponad 100 lat nauka i innowacje są trwale wpisane w rozwój naszej branży i to właśnie pozwala nam dostarczać rozwiązania, będące odpowiedzią na ciągle zmieniający się świat. Nowe i ekscytujące innowacje w tworzywach sztucznych przyczyniły się do postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, od opakowań pochodzących z materiału z recyklingu po zrównoważone budownictwo.

Wspierając innowacje i inwestycje w badania i rozwój, technologię procesów produkcji i ochronę środowiska, przyspieszamy nasz wkład w zrównoważoną produkcję i wykorzystanie tworzyw sztucznych.

Poznaj przykłady innowacji w tworzywach sztucznych. [Angielsku]

Dalsza lektura

Raport Brytyjskiej Federacji Tworzyw Sztucznych podejmuje niektóre kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju w przemyśle tworzyw sztucznych, dostarczając konkretnych przykładów i studiów przypadku w zakresie wkładu przemysłu w zrównoważony rozwój.

Przeczytaj raport – Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych.