VinylPlus

W ramach VinylPlus, inicjatywy łańcucha wartości europejskiej branży PVC, opracowano narzędzie Additive Sustainability Footprint (ASF).

Narzędzie umożliwia użytkownikom weryfikację w dziesięciu krokach dodatków do PVC w całym cyklu życia produktu. Obejmuje fazy produkcji i użytkowania, a także podkreśla wpływ dodatków na specyfikację PVC do poszczególnych zastosowań. Kluczowe w projekcie było połączenie różnych elementów wewnątrz łańcucha wartości, co członkowie VinylPlus osiągnęli, współpracując bezpośrednio z producentami dodatków.